Bibliotekaren

Bibliotekaren er Bibliotekarforbundets eget tidsskrift. Bladet presenterer saker fra arbeidslivet til norske bibliotekarer, retter søkelyset på den bibliotekpolitiske debatten og setter bibliotekfaglige saker på dagsordenen.

Redaksjon

Tidsskriftet Bibliotekaren utgis av Bibliotekarforbundet.
ISSN 0804-4147
ISSN 1503-836X (online)

Nyheter