Forbundsleder Ola Eiksund. Foto.

– Bibliotekansatte skal føle seg trygge på jobben

I lys av denne ukens dramatiske hendelse i Oslo på Deichman Holmlia hvor en 17 år gammel ungdomsarbeider ble knivstukket på sin egen arbeidsplass, retter Bibliotekarforbundet lys mot å sikre trygge arbeidsplasser i bibliotek.

– Det at vold utøves på biblioteket er det aller, aller verste for oss. Det er noe vi tar på det største alvor, sa kommunikasjonsdirektør i Deichman, Jørn Johansen til NRK etter hendelsen.

Og det er det verst tenkelige som har skjedd, også Bibliotekarforbundet reagerer med dyp bekymring. – Saken er rystende, og vi sender våre varmeste tanker til de som er berørte, sier forbundsleder i Bibliotekarforbundet, Ola Eiksund. Han legger ikke skjul på at det er skakende hver gang noen bruker bibliotekrommet til å gå til angrep på andre:


– Jeg er sterkt opprørt over at noen begår overgrep i bibliotekene våre. Dette utgjør en alvorlig krenkelse av samfunnskontrakten og bryter fundamentalt med den gjensidige respekten som bør prege slike fellesarenaer.

Ola Eiksund

Åpenhet og tilgjengelighet versus sikkerhet

Folkebibliotekene er blant de få gjenværende offentlige åpne tilbudene som er gratis og tilgjengelig for alle, uansett bosted. – Prinsippet om tilgjengelighet og deling utgjør selve grunnideen bak bibliotekene. Samtidig må vi nøye veie retten til åpenhet mot behovet for trygge arbeidsplasser, sier Eiksund og fortsetter: –I en verden der alle har tilgang, oppstår spørsmålet: Er arbeidstakerne tilstrekkelig trygge? Det må være mulig å finne gode løsninger som både ivaretar sikkerheten til de ansatte, forebygger og motvirker utrygghet på arbeidsplassen, og sikrer gode åpne og tilgjengelige bibliotektilbud.

– Prinsippet om tilgjengelighet og deling utgjør selve grunnideen bak bibliotekene. Samtidig må vi nøye veie retten til åpenhet mot behovet for trygge arbeidsplasser.

Ola Eiksund

I en undersøkelse fra 2022 gjengitt i Bok og Bibliotek kom det frem at en av tre svenske bibliotekarer hadde blitt utsatt for vold eller trusler på jobb gjennom det siste året. De høye tallene blir blant annet satt i sammenheng med endringer av bibliotekets rolle og overtakelse av oppgaver som serviceinstitusjon. Tilsvarende undersøkelser er ikke gjort i Norge, men dreiningen av biblioteket som serviceinstitusjon er en kjent problemstilling både i store og små kommuner.

Som en av de siste åpne og tilgjengelige institusjonene for alle, står bibliotekene overfor en unik utfordring, sier Eiksund. Bibliotekarforbundet oppfordrer derfor til en bred dialog og handling i sektoren for å sikre at biblioteksansatte føler seg trygge og ivaretatt i sitt daglige virke. Bibliotekarforbundet utfordrer også til refleksjon rundt hvordan partssamarbeidet kan benyttes for å styrke arbeidsforholdene. Hvordan kan dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker bidra til å utvikle og implementere nødvendige tiltak for et tryggere arbeidsmiljø?

Jobber for fremtidens arbeidsmiljø

Bibliotekarforbundet støtter helhjertet Unios overordnede innsats for å forme fremtidens arbeidsmiljø. Spesiell vekt legges på tiltak for å forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet for yrkesgrupper som regelmessig har kontakt med brukere. Dette inkluderer vurdering av hvordan arbeidsforholdene kan optimaliseres for bedre håndtering av potensielle risikosituasjoner.

Unio har analysert de emosjonelle belastningene i yrker som involverer direkte samhandling med mennesker, og plasserer dette inn i en større kontekst knyttet til arbeidsmiljøloven. Det pågår initiativer for å innføre nye lovkrav i arbeidsmiljøloven med mål om å styrke arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø.

– Tidligere har dette området vært forsømt i lovgivningen! Dette er særlig bekymringsfullt, spesielt når vi erkjenner at åpne arbeidsplasser presenterer unike utfordringer. I møte med andre mennesker er det en risiko for å bli utsatt for emosjonelle påkjenninger, og når du er på jobb, må du ha tilgang til verktøy og støtte for å håndtere og bearbeide disse belastningene. Det er viktig å påpeke at når du er på jobb, skal du føle deg trygg og ha tilstrekkelige systemer for å håndtere uforutsette hendelser. Eiksund understreker betydningen av å etablere slike systemer for å sikre trygghet på arbeidsplassen.