BFs lønnsstrategi

BFs lønnspolitiske strategi beskriver hvordan lønnsforhandlinger foregår og peker på utfordringer i dette arbeidet.

I BFs målprogram står det at BF i perioden 2018-2020 skal arbeide for «Å utarbeide en lønnsstrategi for alle tariffområder». Det leverte forbundsstyret 26. mars 2019, da de vedtok dokumentet.

– Lønnsstrategien sier en del om hvordan BF arbeider med lønnsspørsmål, den beskriver elementene i det lokale tariffarbeidet og den er ganske konkret på målsettinger i det enkelte tariffområde, sier forbundsleder Jannicke Røgler.