BFs lederkonferanse 2019

Tid:
16. – 17. september 2019.

Sted:
Ikke klart

Målgruppe:
Biblioteksjefer og ledere med personalansvar

Beskrivelse:
Konferansen har fokus på problemstillinger knyttet til lederrollen som f.eks. utfordringer i personal eller politisk ledelse, lojalitet, omstillinger osv. Vi vil også se på arbeidsrettslige problemstillinger gjennom relevante temaer og caser. Deltagere får anledning til å sende inn forslag til tema og aktuelle problemstillinger på forhånd.

På BFs lederkonferanse blir det mulighet for å samtale, diskutere og spørre. Erfaringsutveksling og knytte nettverk er viktige stikkord.

Påmeldingsfrist:
Ikke klar

Meld deg på her:
Påmeldingsskjema til BF-kurs


Se også:  Oversikt over BFs kurs og møter