BFs kommende kurs og møter – oppdatering 19. mars

Bibliotekarforbundet har flere kurs og møter på kalenderen i nærmeste framtid, og har vurdert situasjonen med tanke på koronasmitte. BF forholder seg i utgangspunktet til de råd som Folkehelseinstituttet gir. Derfor er alle sentrale kurs og arrangementer fram til utgangen av mars avlyst. Også de av fylkeslagenes årsmøter som ikke er avholdt, er avlyst. BF-sekretariatets ansatte har hjemmekontor, og kan nås på telefon og e-post som normalt. Henting og sending av fysisk post skjer sporadisk.

Vi vurderer om avlyste kurs og andre arrangement skal gjennomføres seinere, eller om det skal gis alternative tilbud (webinar, elektroniske møter el.l.) Informasjon om dette kommer når situasjonen er mer avklart.