BF snakket e-lydbøker til Stortinget

Det er voksende interesse for e-lydbøker, men forlagene vegrer seg for å la bibliotekene formidle dem. Under Stortingshøringen om kulturmeldinga tok BFs Ørjan Persen opp dette brennaktuelle spørsmålet. Han foreslo både leveringsplikt til offentlige bibliotek og å inkludere dem i innkjøpsordningene.

Mandag 18. februar var det åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité om Trine Skei Grandes kulturmelding. Hele 61 organisasjoner/aktører var innom og fikk 3 minutter hver for å snakke sin sak for stortingspolitikerne.

Bibliotekarforbundet var representert ved Ørjan Persen, leder av BFs arbeidsgruppe for e-bøker. Han fokuserte på e-lydbøker, mediet som bibliotekene sliter med å få tilgang til.

– BF er enige i nødvendigheten av å sikre opphavsretten og inntektene til forfattere, forlag og andre utgivere. Men det er også nødvendig å sikre bibliotekene og dermed allmennheten tilgang til digitale kulturuttrykk. I dag må bibliotek ha egne avtaler for å gi tilgang til digitalt innhold, noe som begrenser tilgangen for bibliotekenes brukere, sa Persen til komiteens medlemmer.

Han påpekte at norske folkebibliotek i flere år har hatt de tekniske løsningene for å låne ut e-lydbøker eller nedlastbare lydbøker, men at tilbudet har vært svært begrenset på grunn av manglende avtaler. Selv om utvalget har bedret seg noe i 2018, har bibliotekene fortsatt ikke e-lydbøker fra Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal. Disse forlagene har i dag rettighetene til 90 % av det norske lydbokmarkedet.

Leveringsplikt

Ørjan Persen pekte på en vei videre:

– På kortere sikt mener vi en bør se på mulighetene for å knytte merverdiavgiftsfritak på e-bøker og e-lydbøker til en leveringsplikt til offentlige bibliotek, sa han.

For bibliotek er kostnadene for digitalt innhold høyere enn for trykte bøker og tidsskifter. Bibliotekene betaler i dag opptil 50 kroner for ett utlån av en ny e-bok.

– De høye kostnadene gir grunn for bekymring. Bibliotekarforbundet mener en bør se på mulighetene for å fordele kostnadene bedre, sa Ørjan Persen, og viste igjen til løsninger som gjør at en kan komme videre:

– Bibliotekvederlaget gir opphavsmenn et vederlag for bruk i bibliotek. BF mener e-bøker og e-lydbøker bør inngå i bibliotekvederlaget. Denne endringen er allerede gjennomført i Danmark.

Inn i innkjøpsordningene

En annen mulighet for å bedre inntjeningen til forlag og forfattere er å inkludere e-lydbøker i innkjøpsordningene. Vi mener det er spesielt viktig å bedre tilgangen til digitalt innhold for barn og unge. E-bøker er inkludert i innkjøpsordningene, men antallet digitale lisenser er lavt og bør økes, sa BFs utsendte på Stortinget.

Ørjan Persen påpekte overfor i Stortingets familie- og kulturkomité at vi har både teknologien og svært fleksible forretningsmodeller.

– Forlagene står i dag fritt til å sette de prisene de ønsker, men man kan ikke bare ta hensyn til rettighetshaverne. Det er også viktig å sikre at alle i samfunnet kan delta digitalt. Bibliotekene er et svært viktig utjevnende ledd og en brobygger over digitale skiller. Vi mener Kulturmeldingens kapittel 7 ikke er klare nok på hvordan en skal få hele befolkningen med når kulturen digitaliseres. Biblioteket sikrer i dag befolkningen tilgang til fysiske medier og kan også gjøre det for digitalt innhold, men da må det legges til rette for dette.