BF inviterer til tillitsvalgtkonferansen 2018

Fra Danmark kommer bibliotekforsker Carl Gustav Johannsen og doktorgradsstipendiat Lisa Engström. Fra Norge kommer ferske erfaringer fra meråpne bibliotek, som er tema for BFs tillitsvalgtkonferanse i Bergen i november. Nå er det åpnet for påmelding.

Tema for årets konferanse er meråpne bibliotek. Bibliotekarforbundet satser bredt på meråpent denne høsten. Bibliotekarforbundet har tidligere påpekt behovet for mer kunnskap og forskning om konsekvensene av ubetjente åpningstider og denne høsten satser vi bredt på en rekke ulike tiltak.

Bibliotekforsker Carl Gustav Johannsen. (Foto: Københavns Universitet)

15. og 16. november har Bibliotekarforbundet gleden av å invitere våre tillitsvalgte til tillitsvalgtkonferansen hvor du får muligheten til å gå i dybden på ulike aspekter ved det meråpne bibliotek. Konferansen er lagt til Bergen, Grand Hotel Terminus.

BF har samlet et utvalg spennende foredragsholdere som vil belyse meråpent fra ulike vinkler. Bibliotekforsker Carl Gustav Johannsen (*) ved Københavns Universitet har forsket på og skrevet om meråpne bibliotek helt siden 2011. I hans nyeste bok fra 2017, «Staff-less Libraries: Innovative Staff Design» beskriver han utfordringene og fordelene med ubetjente åpningstider. Han tar også for seg erfaringer fra ulike land og drøfter beste praksis.

Vi har også vært så heldig å få doktorgradsstipendiat Lisa Engström (*) også ved Københavns Universitet til å holde et innlegg om sin forskning på ubetjente bibliotek. Hennes forskning går blant annet ut på å undersøke publikums opplevelser av å bruke biblioteket i ubetjente åpningstider.

Doktorgradsstipendiat Lisa Engström. (Foto: Københavns Universitet)

I en artikkel i danske Perspektiv oppfordrer hun alle bibliotekarer til å ta en debatt om bibliotekets grunnleggende verdier før man innfører vaktordninger og utelukkelse av enkelte brukergrupper dersom man opplever uro og hærverk på biblioteket..

Du vil også få høre erfaringene fra utvalgte bibliotek i Norge, både små og store. I tillegg vil vi presentere resultatene av en spørreundersøkelse om erfaringene ansatte har med meråpent bibliotek.

Detaljert program vil bli presentert i midten av september.

Meld deg på konferansen HER innen 25. oktober!

Konferansen foregår over to dager, og den retter seg utelukkende mot tillitsvalgte i organisasjonen. I likhet med alle BFs kurs og konferanser er det gratis å delta.*) NB: Ved publisering av denne artikkelen hadde Københavns Universitet midlertidig brudd med medarbeiderdata på sine nettsider. For mer informasjon om Carl Gustav Johannsen og Lisa Engström, prøv igjen senere.