BF har meldt seg inn i Foreningen !Les

- Bibliotekarforbundet ser betydningen av Foreningen !les. Vi deler deres mål om å inspirere befolkningen til å lese mer, sier BF-leder Jannicke Røgler.

Jannicke Røgler er forbundsleder i Bibliotekarforbundet. (Foto: Beate Ranheim)

Bibliotekarforbundet har tegnet et såkalt B-medlemskap, som koster kr 2200 kroner pr år.

Foreningen !les er en ideell organisasjon som jobber for å fremme lesing i alle samfunnslag, og formidler litteratur til barn, ungdom og voksne. De driver blant annet prosjekter som Bokslukerprisen, Leseskogen, Txt-aksjonen, Ungdommens kritikerpris og Norgesmesterskap i poesislam.

– I Bibliotekarforbundet er vi – akkurat som Foreningen !les – opptatt av lesestimulering. Når vi har skolebibliotek på agendaen ser vi at samarbeidet med Foreningen !les er spesielt nyttig. Dette har aktualisert medlemskap i organisasjonen, sier BF-leder Jannicke Røgler, som ser fram til et godt samarbeid med organisasjonen.

Foreningen !les ble etablert i 1997 og hadde før BF meldte seg inn 37 medlemmer. Blant dem er Biblioteksentralen, Den norske Bokhandlerforening, Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Nasjonalbiblioteket, Norsk Bibliotekforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Lesesenteret UIS, Norsk barnebokinstitutt, Norske PEN, Skolebibliotekarforeningen i Norge, Språkrådet og Utdanningsforbundet.