BF fordømmer invasjonen av Ukraina

Bibliotekarforbundet fordømmer Russlands invasjon av Ukraina. Vi står sammen med internasjonal fagbevegelse og Unio i en oppfordring til Russland om å stanse angrepet umiddelbart. 

– Russlands invasjon av Ukraina er et alvorlig brudd på folkeretten som vi fordømmer på det sterkeste. Vi støtter det ukrainske folket, fagbevegelsen og våre ukrainske kollegaer, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli.

Det sies at sannheten er krigens første offer og Angell Bergli minner om at bibliotekarer kan bidra til å motvirke dette i kraft av sitt yrke.

– Vi som bibliotekarer har en viktig rolle i å formidle og sikre adgang til riktig informasjon. Dette er et ansvar som er ekstra viktig i situasjoner som denne. Informasjonsstrømmen i forbindelse med angrepet er massiv, og det kan være vanskelig å vite hvilke kilder man kan stole på.