BF avvikler årets landsmøte digitalt

Bibliotekarforbundet hadde opprinnelig lagt opp til å avvikle årets landsmøte 19.-20. november fysisk. Men etter regjeringens nye smittevernanbefalinger, som gjelder fram til 1. desember, har forbundet besluttet å avvikle landsmøtet digitalt.

Delegater og gjester vil få tilsendt informasjon innen utgangen av oktober.