BF – 25 år ung

BF 25 ÅR: - En vårsommerdag i 1993 ble Bibliotekarforbundet stiftet. Bak etableringen lå et sterkt ønske om å ha en fagforening som arbeider for bibliotekarenes interesser, uansett hvor medlemmene jobber. Selv om BFs fødselsdag er 12. juni, vil våre 25 første år bli markert til høsten på BFs tillitsvalgtkonferanse i Bergen, sier BF-leder Jannicke Røgler en uke før 25-årsdagen.

Jannicke Røgler påpeker den viktige rolla tillitsvalgte har i BF. Her er noen av dem på et tema-kurs om omstilling som BF arrangerte i 2015. (Foto: Erling Bergan)

Dersom man tenker på et menneske, hva er det som kjennetegner en 25-åring? En 25-åring er full av krefter. Han eller hun har nok gått på noen smeller, men har ikke rukket å bli hverken kynisk eller livstrøtt. 25-åringen er sulten på livet og ser masse muligheter. 25-åringen er heller ikke veldig opptatt av fortiden, men har i stedet blikket godt festet framover. Etter et halvt år som forbundsleder synes jeg beskrivelsen over passer veldig bra på Bibliotekarforbundet. Målprogrammet vedtatt på landsmøtet stilte opp en rekke ambisiøse mål for virksomheten, og gir forbundsstyret og sekretariatet en rekke oppgaver og mye å strekke oss etter.

Lagt merke til

Vår nye hovedsammenslutning Unio er opptatt av profesjoner. Bibliotekarprofesjonen består av dyktige og dedikerte bibliotekarer som hver dag gjør en forskjell i andre folks liv uansett hvilken arbeidsplass de har. Noe som heldigvis også legges merke til av sentrale beslutningstagere. Et eksempel er KS, som midt oppe i innspurten for lønnsoppgjøret satte av plass på forsiden av ks.no til en sak fra Ringsaker bibliotek om deres satsing på å minske digitale skiller for innbyggerne i kommunen. KS har virkelig fått øynene opp for hvilken viktig rolle bibliotekene spiller for å øke den digitale deltakelsen i Norge.

Fortsatt relevans

I løpet av 25 år skjer det mye, med både mennesker, virksomheter, bibliotekprofesjonen og ikke minst samfunnet. Mange i bibliotekmiljøet snakker om hvor dyktige bibliotekene har vært på å finne opp seg selv på nytt, og på den måten forbli relevant i folks liv. På samme måte må BF jobbe for fortsatt relevans i bibliotekarers liv. Spør du medlemmene om hva som er viktigst, er det lønnsutvikling og god ivaretakelse i lokale forhandlinger de fleste setter på topp.

Omstilling

Den spreke 25 åringen BF er ikke bygd for å hvile på sine laurbær og bli selvgod. Videreutvikling av organisasjonen ble satt høyt på agendaen av landsmøtet. Med kommunesammenslåing og regionreform i kommuner og fylkeskommuner og krav til omstilling i alle sektorer, er det naturlig at BF tar et ekstra blikk på egen organisering. Hvordan sikrer vi en organisering som best mulig ivaretar det enkelte medlem?

Tillitsvalgtes innsats

Uten tillitsvalgte på alle nivåer, intet Bibliotekarforbund. Det er å få oppleve hvordan tillitsvalgte over hele Norge jobber, som har imponert meg aller mest etter at jeg overtok som forbundsleder. Tillitsvalgte som gjør en enestående innsats for å sikre sine kollegaer medbestemmelse og best mulige lønns- og arbeidsbetingelser.

Egen motivasjon

Tidligere i vår arrangerte vi grunnkurs for tillitsvalgte. På dag to hadde vi invitert inn to tillitsvalgte til å snakke om egne erfaringer og motivasjon for å være tillitsvalgt. Som nyvalgt tillitsvalgt er det ikke nødvendigvis slik at du går til jobben med stor glede og motivasjon. Det starter kanskje heller med din egen følelse av plikt, at nå er det min tur til å bidra. Det begge erfarte var at det etter hvert hadde vokst fram en egen motivasjon ut i fra et verv som de opplevde som både givende og viktig.

Som tillitsvalgt får du innblikk i prosesser du ellers ikke ville få. Du får en skolering i arbeidsrett som du alltid vil ha nytte av uansett hvilken jobb du har. Tenker du i tillegg på en lederjobb, så er det å ha vært tillitsvalgt et glimrende utgangspunkt. Det var også utrolig hyggelig å høre om gleden ved å gjennomføre lokale forhandlinger fordi man da får lov til å framsnakke alle de dyktige kollegaene man har.

Rolleforståelse

En leder fortalte meg at alle arbeidsplasser blir bedre med dyktige tillitsvalgte, men at det forutsetter at de tillitsvalgte har god rolleforståelse og innsikt i mandatet rollen gir. Felles skolering av arbeidsgiver og tillitsvalgte på arbeidsplassen anbefales som et svært viktig redskap for å sikre gode arbeidsmiljø.

Skolering

En av sekretariatets aller viktigste jobber er å ivareta alle våre tillitsvalgte og sikre at de er best mulig skolert i oppgavene som tillitsvalgt. Har du kunnskapen får du også trygghet på at du mestrer oppgavene. Og så gjelder det å øve. Mange bruker muligheten til å være bisitter i lokale forhandlinger. Det er en glimrende lavterskelmåte å bli fortrolig med forhandlingssituasjonen på, og bidrar til rekruttering til den viktige jobben det er å forhandle.

Markering til høsten

Selv om BF som 25-åringer flest ikke er veldig opptatt av å mimre, er det absolutt på sin plass å minnes litt ekstra i disse dager, og ikke minst anerkjenne de som så viktigheten av å etablere et profesjonsforbund for bibliotekarer. Det er nettopp det dette nummeret av Bibliotekaren handler om.

BFs 25 første år vil bli markert til høsten på vår tillitsvalgtkonferanse i Bergen. Vi håper på mange feststemte deltakere i Bergen i november.