Besvar undersøkelse om arbeidssituasjonen din under korona

Forskere ved institutt for arkiv, bibliotek- og informasjonsfag gjennomfører nå en undersøkelse for å kartlegge arbeidssituasjonen for bibliotekarer i koronaperioden 12. mars – 15. juni. Undersøkelsen er rettet til alle ansatte i folke- og universitets- og høgskolebibliotek. Den består av spørsmål knyttet til håndtering av situasjonen på arbeidsplassen din, eget arbeidsforhold og tilbud til bibliotekbrukerne. Undersøkelsen er helt anonym, og ingen identifiserende data samles inn.

– Koronaepidemien med stengingen av samfunnet har gitt oss noen helt nye erfaringer, både som privatpersoner, arbeidstakere og som representanter for ulike deler av norsk bibliotekvesen. Vi ønsker å samle så mange som mulig av disse erfaringene fra de første månedene med korona mens disse fremdeles er friskt i minnet, sier førstelektor ved OsloMet Heidi Kristin Olsen.

Gjennom undersøkelsen håper forskerne å kunne få et klarere bilde av hvordan bibliotekansatte i Norge har opplevd situasjonen.

– Dette vil forhåpentligvis bli funn som vi kan bruke i den videre utviklingen av bibliotekene som gode arbeidsplasser for de ansatte og gode tjenester for brukerne.

Besvar undersøkelsen innen 20. august:
Nettskjema for folkebibliotekarer
Nettskjema for universitets- og høyskolebibliotekarer

NB! Nå også for skolebibliotekarer:
Et nettskjema for ansatte i skolebibliotek har også kommet til. Undersøkelsen kan besvares frem til 30. august.
Nettskjema for skolebibliotekarer