Ber politikerne om hjelp

Hovedtillitsvalgt Goro Aarseth og bisitter Rachel Marie Holm

Deichman har ikke inngått noen avtale om arbeidstid for bibliotekarene, noe som er nødvendig for at de skal arbeide etter kl. 17. Administrasjonen har i stedet valgt å redusere tilbud og tjenester til bibliotekets brukere fra 1. april. Dette mener Bibliotekarforbundet er svært uheldig, og ikke noen god situasjon å være i for hverken brukere eller ansatte. Bibliotekarforbundet har derfor bedt politikerne om hjelp slik at forhandlingene kan gjenopptas.

Les brevet til byråden her