Ber bibliotekarer om bidrag

Wikimedia Norge ønsker seg bidrag til et temanummer om Wikipedia som det utvida biblioteket.

Astrid_IMG_0848

Daglig leder i Wikimedia Norge Astrid Carlsen.

Vi vil fremme forskning knyttet til Wikipedia og de andre Wikimedia-prosjektene. Derfor håper vi at mange interesserte vil sende inn vitenskaplige artikler om ulike aspekter ved Wikipedia til publisering i et temanummer om Wikipedia som det utvida biblioteket i tidsskriftet Nordlit.

Nordlit er et fagfellevurdert og tellende Open Access-tidsskrift på nivå 1 som blir utgitt av Institutt for kultur og språkvitenskap ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Noregs arktiske universitet. Foredragsholderne er blitt invitert til å publisere innleggene sine i artikkelform i Nordlit-temanummeret, og vi inviterer også andre interesserte til å sende inn manuskript til vurdering.

Eksempel på relevante tema er:

  • Wikipedia som det utvida biblioteket
  • Wikipedia som terminologisk database
  • Digitalisering av kulturarven. Korleis sørgja for at tilgjengeleg materiale også blir brukt?
  • Wikipedia i skulen, samskriving og opne digitale læringsressursar
  • Kvalitet på Wikipedia. Korleis gjera samskrivne redaktørlause nettekstar betre?
  • Det fleirspråklege Wikipedia
  • Biletsamlingar på Wikimedia Commons

Manuskriptene bør være skrevet på norsk, dansk, svensk eller engelsk og ikke være lengre enn 30 sider. Manuskriptene vil bli fagfellevurdert. Les mer om fagfelleprosessen her. Fristen for innsending av manuskript er 31. juli 2016.

På denne siden finner du invitasjon og info om hvordan du kan du sende inn artikkelen.

Wikipedia-akademiet
I april 2015 arrangerte Wikimedia Norge og UiT Norges arktiske universitet Wikipedia-akademiet på UiT. Målet for Wikipedia-akademiet var å bringe sammen Wikipedia-skribenter, forskere og alle andre som er interessert i Wikipedias rolle i det nye kunnskapssamfunnet. Konferansen hadde to spor, ett der temaet var Wikipedia som det utvida biblioteket, og ett åpent spor for forsking på Wikipedia.

Wikipedia-akademiet er en konferanseserie som blir holdt i flere land for å fremme forsking på Wikipedia, og for å belyse ulike aspekter ved Wikipedia og andre former for kollektiv tekstproduksjon. I Norge har det vært avholdt 4 Wikipedia-akademi tidligere, i Bergen 2009 og i Oslo 2011, 2012 og 2013.739px-Wikimedia_Norge-logo_horisontal.svg

Eksempler på foredrag og tema:
Under Wikipedia-akademiet på UiT holdt Stuart Lawson, doctoral researcher på Birkbeck, Universitet i London, foredrag om Wikipedia og open access. Lawson arbeider med en phd om temaet the politics of open access.

Sara Mörtsell fra Wikimedia Sverige snakket om Wikipedia Educaton Program – Wikipedias plats som pedagogisk verktøy i en digitalisert tid. Wikipedia Education Program har siden starten i 2010 omfattet mer enn 10 000 studenter fra universiteter verden over under parolen «Wikipedia belongs in Education». Presentajonen forteller om hvordan og hvorfor studenter og akademikere anvender Wikipedia, for kunnskapsdeling, som pedagogisk plattform og digital alfabetisme.

Petter Snekkestad, Nordlandsmuseet og Ellen Marie Sæthre-Mcguirk, Universitetet i Nordland, snakket om Wikimedia Commons og hvordan museer ved å gjøre bildesamlinger tilgjengelig på Wikimedia Commons, gjør samlinger til del av en internasjonal kunnskapsallmenning som bedre svarer til museenes forskningsfremmende rolle.