Axiell overtar driften av svensk folkebibliotek

Nacka kommune har besluttet å overlate driften av sine seks bibliotekavdelinger til to private selskap fra januar 2019. En gruppe bibliotekansatte eier det ene selskapet, som driver tre bibliotek. Snart skal Axiell overta driften av de tre andre. - Oppsiktsvekkende, sier foreningen "Bibliotek i samhälle".

Dieselverkstadens bibliotek i Nacka har i mange år vært drevet på anbud av de ansattes eget selskap. Nå har de fått fornyet kontrakten. (Foto: Erling Bergan)

Kommunen offentliggjorde beslutningen 22. juni, etter vurdering av fem kvalifiserte tilbydere.

Nacka ligger tett inntil Stockholm og har drøyt 90 000 innbyggere. Med vedtaket i går blir de om halvannet år den første kommunen i Sverige som ikke har noen kommunalt drevne folkebibliotek. Kommunen skal fortsatt eie alle seks bibliotek, men driften skal de to selskapene som har vunnet anbudene stå for.

«Dieselverkstadens bibliotek AB» har vunnet anbudskonkurransen for tre av bibliotekene. Dette er et selskap som ble dannet av de bibliotekansatte selv, ved avdelingen Dieselverkstaden i Sickla. De har drevet denne bibliotekavdelingen på anbud siden 2006. Nå får de i ytterligere fire år framover ansvar for denne og to avdelinger til.

Axiell er den andre anbudsvinneren. Det er et internasjonalt selskap på offensiven i flere nordisk land, og med hovedkontor i Lund i Sverige. De har blant annet levert løsninger for RFID og meråpne bibliotek, og nå også biblioteksystemet Quria. Med anbudet i Nacka tar de nå enda et skritt videre.

Kontroversielt
At de bibliotekansattes eget selskap har drevet, og driver videre, flere bibliotek i kommunen på anbud, har vært kontroversielt nok. At en – i biblioteksammenheng – stor kommersiell aktør nå tar steget inn i anbudsdrift av folkebibliotek, blir nok lagt merke til av mange.

Kommunen gir selv følgende begrunnelse for å legge folkebibliotekdriften på anbud:

– Nacka kommun vill ha en mångfald av aktörer eftersom det gynnar kvaliteten. Nackas princip är att upphandling ska avgöra vem som ska utföra tjänster och service som kommunen erbjuder. Sedan 2013 har tre av Nackas sex folkbibliotek drivits av en privat aktör. Biblioteken har under den tiden utvecklats i en positiv riktning. I en undersökning från 2016 svarar 99 procent av biblioteksbesökarna att de är nöjda med biblioteken, det är en ökning från 2014.

Den svenske sosialistiske foreningen «Bibliotek i samhälle» er motstander av «folkbibliotek på entreprenad», og har en annen vurdering av hvordan de siste årenes anbudsdrift bør evalueres:

– I fallet Nacka kan vi också konstatera att kommunens egen utvärdering av upphandlingen 2013 inte kan uppvisa några positiva effekter från att biblioteken har varit i privat drift. Utvärderingen, från slutet av 2015, visar att upphandlingen var mycket tidskrävande men inte har lett till de innovationer som kommunen hade hoppats på eller en biblioteksverksamhet som kan anses vara av högre kvalité än innan.

Driften av bibliotekavdelingen Nacka Forum skal om halvannet år overtas av Axiell. (Foto: John Robert Nilsson arkitektkontor)

«Bibliotek i samhälle» er også svært kritisk til den andre anbudsvinneren i Nacka:

– Vidare så är det uppseendeväckande att Axiell Services AB, som redan levererar tekniska lösningar till folkbiblioteken och har en närmast monopolliknande ställning, ska ta över driften av tre bibliotek. Axiell kontrollerar redan Elib, som i dagsläget är den enda större leverantören av E-böcker till Sveriges folkbibliotek. Vad kommer denna utveckling att leda till?

På Nacka kommunes egne nettsider heter det om de ansattes situasjon nå Axiell overtar driften av de tre bibliotekene:

– Medarbetarna på dagens kommunala bibliotek, ett 20-tal anställda, kommer att erbjudas ny anställning hos Axiell Services AB.

De ansatte som eiere
Dieselverkstadens Bibliotek AB er et selskap som eies av personalet selv og som allerede i dag driver tre bibliotek i Nacka: Dieselverkstadens bibliotek i Sickla, Älta bibliotek og Saltsjöbadens bibliotek. – Vår vision är att skapa en spännande och nytänkande biblioteksverksamhet, skriver selskapet om seg selv.

De utdyper selv hvilke fordeler det skal være med denne eier- og driftsformen:

«Vi har en platt och ickehierarkisk organisation där det går snabbt från idé till handling och där alla är lika engagerade och insatta i verksamheten. Driftsformen ger oss möjlighet att arbeta flexibelt och ta snabba beslut eftersom vi har den ekonomiska kontrollen. Vårt biblioteksuppdrag är reglerat i ett avtal mellan Nacka kommun och Dieselverkstadens bibliotek AB och följer samma styrdokument som kommunens övriga folkbibliotek. Mediesamlingen ägs av Nacka kommun.

Vi jobbar aktivt med demokrati, mångfald och miljö vilket präglar vår verksamhet både vad det gäller litteratur och aktiviteter i form av temakvällar och författarbesök med mera. Vi har ett brett kontaktnät med medieföretag som snabbt förser oss med de efterfrågade böckerna, filmerna och musiken. Vår ambition är att erbjuda böcker till utlån samma dag som de finns att köpa i bokhandeln.

Hos oss är vi lika många kvinnor och män som arbetar.  Vi har under årens lopp lagt vikt vid att rekrytera folk med olika bakgrund och erfarenheter för att skapa en dynamisk och spännande verksamhet. Personalens olika kunskapsområden och intressen som exempelvis lärare, musiker, medieproducenter och journalister präglar såväl utbud och arrangemang.»