Axiell kjøper Bibits for å «bane vei for Quria»

Med Axiells oppkjøp av Bibliotekenes IT-senter (Bibits) skjer det vesentlige endringer i leverandørindustrien på bibliotekfeltet. – Axiell gjør dette trekket for å bane vei for Quria, Axiells skybaserte bibliotektjenesteplattform, skriver Axiell i en pressemelding. Dermed må man regne med at Bibits-systemet Mikromarc etter hvert fases ut.

Det var mandag denne uka at Axiell kunngjorde oppkjøpet av Bibliotekenes IT-senter. De offentliggjør ikke detaljer om oppkjøpet, men viser en tydelig retning med oppkjøpet. Gjennom overtakelsen får Axiell over 300 nye offentlige bibliotekkunder i Norge, Sverige og Finland ved hjelp av ILS-løsningen Mikromarc.

Baner vei for Quria

– Som den største samarbeidspartneren for IT-løsninger og tjenester til offentlige bibliotek i Norden, utvider Axiell nå sin virksomhet og styrker sin posisjon i Norge. Axiell gjør dette trekket for å bane vei for Quria, Axiells skybaserte bibliotektjenesteplattform og WeLib, det digitale skolebiblioteket samt integrering av tilleggsløsninger på tvers av kulturområdet, skriver Axiell i pressemeldingen.

Bibliotekene som i dag er kunder av Bibits-systemet Mikromarc skal altså sluses inn til Quria. Hvor raskt Axiell vil bane denne veien inn til Quria vil tiden vise. Men framtida til Mikromarc har blitt ganske annerledes enn hva kundene kunne forestilt seg før oppkjøpet på mandag.

Om den videre driften av Mikromarc etter oppkjøpet sier Axiell:

– Dette innebærer allikevel ingen umiddelbare praktiske konsekvenser for Bibits sine kunder, siden både Mikromarc og Saga skal videreføres og supporteres som tidligere.

Dette må tolkes slik at ressurser til videreutvikling vil legges i Quria, mens drift og support av Mikromarc fortsetter – inntil videre.

– Investeringen i moderne skybasert teknologi, som Axiell har laget, vil være tilgjengelig for de nye kundene når det passer dem, skriver Axiell.

Konsolidering

Joel Sommerfeldt, president og CEO i Axiell Group, peker på at konsolideringen av bibliotekmarkedet drives fram fordi det trengs betydelige investeringer for å betjene markedet på en innovativ måte:

– Gjennom oppkjøpet fortsetter vi med å utvide Quria, verdens fremste bibliotekstjenesteplattform. Quria passer til alle segmenter av det offentlige bibliotekmarkedet: Fra mindre bibliotek, til konsortier, til nasjonale biblioteksystemer. Vi er glade for å få med en erfaren organisasjon og nye kunder, og vi gleder oss til å få ny kompetanse i Axiell», sier han.

Axiell har kontinuerlig utvidet sin virksomhet, og Bibits er det tjuende selskapet som inngår i Axiell Group-familien. Konsernet har 8000 offentlige bibliotek og skolebibliotek som kunder i 55 land.

Behovene endrer seg

Også Bibits omtaler oppkjøpet som framtidsrettet, og også de markerer slusing av kunder fra Mikromarc til Quria som en viktig grunn til oppkjøpet:

– Bibliotek og skoler er viktige komponenter i et demokratisk og åpent samfunn. Imidlertid skifter behovene og kravene til å ta i bruk saker som ikke eksisterte for noen år siden, og derfor er et teknologiskifte til moderne løsninger nødvendig. Jeg er glad for å kunne fortsette å betjene våre kunder som Axiell og sørge for at disse institusjonene kan møte nye krav i samfunnet, så bibliotekarene kan bruke tiden på verdiskapende arbeid. Oppkjøpet vil gi Bibits kunder tilgang til moderne løsninger samtidig som de beholder relasjonene, ferdighetene og tilstedeværelsen av Bibits organisasjon, sier Kjetil Hillestad, administrerende direktør i Bibits.

Skybasert løsning

Axiell omtaler selv Quria som et system som gir nye muligheter for styring av både trykte og digitale ressurser i samlingen, hendelser og hele kommunikasjonsprosessen med lånere.

– Quria bruker RDA-rammeverket for å beskrive media i biblioteket og koble det på en helt ny måte. Det gir også nye muligheter for å dele på nettet, og det er stort potensiale for å kommunisere katalogdata bedre og se relasjonene i dataene gjennom sammenkoblede data. Dette vil muliggjøre forbedret støtte for bibliotek som vil dele data og samarbeide på tvers av samlingene. Å være skybasert betyr blant annet at Quria er tilgjengelig fra hvor som helst, både i biblioteket og ute i samfunnet, skriver Axiell om sitt eget system.

Det er nå snart to år siden Drammen kommune valgte å gå over til Quria som sitt biblioteksystem. Etter det har ikke Axiell meldt om nye Quria-kunder i Norge. Med kommunesammenslåingen Drammen, Nedre Eiker og Svevik fra årsskiftet vil imidlertid hele den nye kommunen bruke Quria.

Men med Bibits-oppkjøpet for å bane vei for Quria, vil nok markedsandelen stige merkbart i årene som kommer.