Avtaler i arbeidslivet

Staten

Hovedavtalen i staten (01.01.2017 – 31.12.2019)
Hovedtariffavtalen i staten (01.05.2018 – 30.04.2020)
Lønnstabell  (Gjeldende fra 1. mai 2018)
Statens personalhåndbok
Lov om statens ansatte
Statens reiseregulativ
Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten

Kommune (KS)

Hovedavtalen i KS (01.01.2020–31.12.2021)
Hovedtariffavtalen i KS (01.05.2018 – 30.04.2020)
Hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter (01.05.2018 – 30.o4.2020) (forlenget)
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet (per 1. september 2020)

Oslo kommune

Hovedavtalen for Oslo kommune (Dok 24) 2002 – og framover…
Oslo kommunes overenskomster (Dok 25) (01.05.2020-30.04.2022)
Oslo kommunes lønnstabell per 1.5.2020
Alle dokumenter om lønns- og arbeidsforhold, lønnstabeller, lønnsrammer og stillingsregister i Oslo kommune

Spekter

Hovedavtalen (01.01.2018 – 31.12.2021)
Overenskomst A YS-Spekter 2016-2018 (01.04.2016 – 31.03.2018)
Overenskomst A, A1, A2 YS-Spekter 2016-2018  (01.04.2016 – 31.03.2018)

Virke

Hovedavtale Virke-BF 2018-2021 (1. januar 2018-31. desember 2021)
Landsoverenskomst for høyskoler
Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten
Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
Landsoverenskomst for utdanning
Landsoverenskomst for virksomheter

Viktige lover

Arbeidsmiljøloven
Likestillings- og diskrimineringsloven
Ferieloven
Folkebibliotekloven
Folketrygdloven

Andre avtaler

IA-avtalen (01.01.2019 – 31.12.2022)