Avlyste kurs gjennomføres nå som skjermkurs

27. mai: Grunnkurs for tillitsvalgte og andre medlemmer
Grunnkurset gir deg en grunnleggende oversikt over tillitsvalgtes oppgaver, rettigheter og plikter, lov- og avtaleverk og medbestemmelse.

2., 3, og 4. juni: Kurs i lokale forhandlinger

Kurset gir en grunnleggende innføring i forhandlingssystemet og lønnssystemet i offentlig sektor. Første dag retter seg primært mot medlemmer i kommunal sektor, andre dag mot statlig sektor, og tredje dag mot Oslo kommune. Du deltar kun på den dagen som er relevant for din jobbsituasjon.

Påmeldingsfrist  én uke før kursdato. 

Kursene gjennomføres som skjermkurs. Påmeldte deltakere får tilsendt påloggingsinformasjon i god tid før kursdato. Skjermkursene er komprimerte versjoner av de ordinære kursene, og gir ikke nødvendigvis like grundig innføring i de enkelte emnene som ordinære kurs. De gir heller ikke samme mulighet til samsnakk med de andre kursdeltakerne. Deltakerne på disse skjermkursene vil derfor også være velkomne som deltakere når de ordinære kursene settes opp igjen, sannsynligvis våren 2021.