Oppføringer av Hege Bergravf Johnsen

Smittevernveileder for bibliotek

Veilederen er utarbeidet av Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening med bakgrunn i generelle smittevernregler, samt informasjon fra offisielle nettsider som FHI, Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og fra flere bidragsvillige ressurspersoner i biblioteksektoren. Rådene […]