Oppføringer av Hege Bergravf Johnsen

Smittevernveileder for bibliotek

Veilederen er utarbeidet av Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening med bakgrunn i generelle smittevernregler, samt informasjon fra offisielle nettsider som FHI, Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og fra flere bidragsvillige ressurspersoner i biblioteksektoren. Rådene […]

Gjenåpning av bibliotek

Mange medlemmer henvender seg til sekretariatet med spørsmål om hvordan de skal håndtere ulike arbeidsoppgaver i lys korona-situasjonen og når en gjenåpning av folkebibliotekene kan skje. Mange etterspør retningslinjer og […]