Oppføringer av Hege Bergravf Johnsen

Nytt høringssvar om utdanning: Bibliotekets rolle i lovverket

Kunnskapsdepartementet har tre utredninger ute på høring denne sommeren. Dette er viktige arenaer for BFs arbeid med å forankre UH-bibliotekenes rolle i lovverket, og sikre kvalitet og et likeverdig tilbud i skolen. Bibliotekarforbundet har levert sitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med ny lov om universiteter og høyskoler (NOU 2020: 3). Det er nødvendig at […]

Smittevernveileder for bibliotek

Veilederen er utarbeidet av Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening med bakgrunn i generelle smittevernregler, samt informasjon fra offisielle nettsider som FHI, Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og fra flere bidragsvillige ressurspersoner i biblioteksektoren. Rådene må tilpasses lokale forhold, og det er den enkelte kommune som er delegert ansvar for oppfølging av smittevern lokalt. Last ned smittevernveilederen (pdf)

Biblioteket er stengt – biblioteket lever

Opprinnelig var planen at denne lederen skulle handle om arbeidstid og hovedoppgjør, i tillegg til litt om bærekraft – bladets tema. Men så ble verden og hverdagen snudd på hodet. Forbundsleder Veronicha A. Bergli skriver om annerledestiden i siste nummer av bibliotekaren. (Lederen sto på trykk i Bibliotekaren nr. 1/2 – 2020) Planen var å […]

Hva med skolebibliotekene, Guri Melby?

BF er skuffet over de nasjonale rådene for skolebibliotektjenesten som beskrives i den fremlagte veilederen i smittevern for skolen. Forbundsleder ber om at det utarbeides tydelige retningslinjer for skolebibliotek før tjenesten starter opp, og at BF gis en mulighet til å uttale seg. Følgende pressemelding ble sendt 20.04.2020 Bibliotekarforbundet er skuffet over hvor lite spesifikke […]

Gjenåpning av bibliotek

Mange medlemmer henvender seg til sekretariatet med spørsmål om hvordan de skal håndtere ulike arbeidsoppgaver i lys korona-situasjonen og når en gjenåpning av folkebibliotekene kan skje. Mange etterspør retningslinjer og informasjon. Fra 27. april åpnes barneskolene (1.-4. kl.), SFO og VGS (yrkesfag VG2 og VG3). Universitet, høyskoler og fagskoler åpnes også delvis fra samme dato. […]