Oppføringer av Erling Bergan

– Man skal tåle mye!

Til tillitsvalgtkonferansen i Trondheim før jul inviterte Bibliotekarforbundet forfatter og samfunnsdebattant Amal Aden til å snakke om ytringsfrihet. Det takket hun ja til. Og de mer enn 80 deltakerne fikk […]

Profesjonskamp?

Det var i begynnelsen av september at Kulturetaten i Oslo kommune la ut stillingsannonsen med tittelen «Nytt bibliotek på Tøyen kun for barn og unge! Vi trenger deg som kan […]

Fryktens pris

Ord og tegninger kan utløse voldsomt negative reaksjoner, men det må aldri få oss til å miste troen på kunstens forandrende kraft og vitale samfunnsbetydning. Det skriver lederen for Dansk […]