Oppføringer av Embret Rognerød

Streik ved sykehusene

Riksmekleren klarte ikke å unngå streik ved sykehusene etter meklingen mellom Unio og Spekter. Ingen av Bibliotekarforbundets medlemmer er tatt ut i første streikeuttak. Leder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen, sier at streikeviljen er stor når til sammen 313 Unio-medlemmer, mesteparten sykepleiere, fra arbeidsdagens begynnelse 4. juni er ute i streik i helseforetakene OUS, […]

Ytterligere opptrapping av streiken

Fra og med tirsdag neste uke tar Unio kommune ut ytterligere 2 114 i streik i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek og andre kommunale virksomheter over hele landet. Totalt 20 760 lærere, barnehagelærere, sykepleiere, bibliotekarer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre kommunalt ansatte fra 16 kommuner og 10 fylkeskommuner fra Alta i nord til Kristiansand i sør […]

Hovedavtalen i staten er forlenget

Partene er enige om å utsette forhandlinger om revisjon av hovedavtalen i staten. Forhandlingsstart blir i løpet av september 2021. – Partene har vært enige om viktigheten av fysiske forhandlinger og forholdene ligger forhåpentligvis bedre til rette for dette til høsten. Hovedavtalen er selve grunnstenen i partssamarbeidet og det er viktig at vi får rammer […]

Spekter-mekling i gang

Meklingen for Unios medlemmer i Spekter startet onsdag formiddag. 313 Unio-medlemmer er meldt ut i streik i første fase som kan bli et faktum fredag 4. juni. Unios delegasjon hos Riksmekleren ledes av Lill Sverresdatter Larsen. Direktør Anne-Kari Bratten leder forhandlingsdelegasjonen fra Spekter. Riksmekler Mats Ruland leder meklingen. Så lenge meklingen pågår vil ingen av […]

Stor opptrapping av streiken fra onsdag 2. juni

Fra onsdag 2. juni vil over 22 500 Unio-medlemmer i bibliotek, barnehager, skoler, helseinstitusjoner og andre offentlige virksomheter være i streik over hele landet. Unio kommune tar ut over 13 300 flere i streik, mens Unio Oslo kommune tar ut over 1 200 flere i streik. Tre nye kommuner blir berørt. Lærere, barnehagelærere, sykepleiere, bibliotekarer […]

Streik i Oslo: – Situasjonen er i ferd med å bli kritisk

Det blir streik i Oslo etter at meklingen ble brutt torsdag formiddag. – Tilbudet innfrir ikke våre krav og løser ikke de problemene kommunen har, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo. Over et halvt døgn på overtid brøt Unio Oslo torsdag meklingen med Oslo kommune. Over 600 Unio-medlemmer går dermed ut i streik fra […]