Oppføringer av Bibliotekarforbundet

Løsning på lydbøker?

Departementet sier i oppdragsbrevet at «det er et mål at modellen skal balansere bibliotekenes behov for å tilby gratis utlån av lydbøker mot forlag og forfatteres kommersielle interesser». – Det […]