Årsmøtesesongen er i gang

Perioden fra begynnelsen av februar til midten av mars er tida for årsmøter i BFs fylkeslag. Her finner du dato og sted for årsmøtet i ditt fylkeslag. OBS: I BF er det fortsatt de «gamle» fylkene som gjelder, i hvert fall fram til landsmøtet i november.

På årsmøtet velges fylkeslagets styre, og her møter du andre BF-kolleger. I år står også viktige spørsmål som gjelder BFs framtid på dagsorden: Spørsmålet om medlemskriterier skal diskuteres, og ulike modeller for framtidig regional inndeling av BF skal vurderes. Diskusjonsnotat om disse sakene kan lese her: Om medlemskriterier og om regional inndeling. De aller fleste fylkeslagene får i år besøk av forbundsstyremedlemmer eller sekretariatsansatte. I tillegg blir det tid til sosialt samvær og bevertning.

Innkalling med mer detaljert program sendes ut på e-post til alle BF-medlemmer i de respektive fylkeslagene. Du kan også kontakte fylkeslaget ditt for spørsmål.

Her er årsmøte-oversikten (med forbehold om eventuelle endringer):

 • 5. februar: Østfold. Sted: Fredrikstad.
 • 12. februar: Agder. Sted: Dyreparken hotell, Kristiansand.
 • 19. februar: Hordaland. Sted: Scandic Ørnen hotell, Bergen.
 • 24. februar: Troms. Sted: Tromsø.
 • 24.-25. februar: Finnmark. Sted: Alta.
 • 26. februar: Akershus. Sted: Øvre Vollgate 11, Oslo.
 • 3. mars: Vestfold og Telemark. Sted: Porsgrunn bibliotek.
 • 3. mars: Trøndelag. Sted: Saupstad bydelsbibliotek, Trondheim.
 • 3. mars: Møre og Romsdal. Sted: Molde bibliotek.
 • 4. mars: Sogn og Fjordane. Sted: Fylkesbiblioteket, Førde.
 • 4. mars: Buskerud. Sted: Papirbredden, Drammen.
 • 11. mars: Rogaland. Sted: Universitetsbiblioteket i Stavanger.
 • 17. mars: Nordland. Sted: Narvik.
 • 17.mars: Oslo. Sted: Sted: Øvre Vollgate 11, Oslo.
 • Oppland/Hedmark: Informasjon kommer.