Årsmøtesesong i distriktslagene: Ny leder i Trøndelag

Morten Olsen Haugen takket av som distriktslagsleder i Trøndelag etter en årrekke i vervet. Malin Kvam overtar.

På årsmøtet i Trøndelag 12. mars takket mangeårig distriktslagsleder Morten Olsen Haugen for seg og overlot roret til Malin Kvam. Begge er til daglig rådgivere ved Trøndelag fylkesbibliotek.

Morten Olsen Haugen takket for seg etter en lang innsats som distriktslagsleder. Foto: Erling Bergan.

Olsen Haugen ble leder i BFs fylkeslag i Trøndelag allerede på midten av 1990-tallet, og forbundsleder Veronicha Angell Bergli benytter anledningen til å takke for innsatsen over to perioder: fra 1995-1999 og i de siste drøye ti årene.

– Det er ute i distriktene og på den enkelte arbeidsplassen at den virkelige jobben gjøres. Vi er helt avhengige av folk tar på seg tillitsverv, og vi vil takke Morten som har lagt ned mye innsats for forbundet og medlemmene i så mange år, sier Angell Bergli.

Også den nyvalgte lederen i Trøndelag vil takke Olsen Haugen for innsatsen:

– Jeg vil takke for innsatsen i så mange år. Jeg er også glad for at han har lovet å hjelpe med råd og innsats om jeg skulle ha behov for det. Det er godt å ha en så erfaren distriktslagsleder i bakhånd, sier Malin Kvam.

Årsmøtesesong frem til påske
Distriktslagene i Bibliotekarforbundet har årsmøter i februar og mars. Her velges nye styrer og distriktslagene legger planer for året som kommer.

Har ditt distriktslag ikke hatt årsmøte enda? Se oversikten!

Også et annet distriktslag har nå valgt ny leder: I Troms overtar Espen Andreassen vervet etter Marit Somby.