Unios verneombudskonferanse 2022

Scandic Ambassadeur Drammen Strømsø Torg 7,Drammen

For 10. år på rad inviterer Unio verneombud og hovedverneombud som er medlemmer i et av Unios medlemsforbund til to dagers konferanse, med vekt på vernetjenesten og verneombuds-/hovedverneombudsrollen. Verneombudskonferansen 2022 […]

Tillitsvalgtkonferansen 2022

Sola Strand Hotel Axel Lunds veg 27,Sola

Tillitsvalgtkonferansen er Bibliotekarforbundets konferanse for tillitsvalgte i forbundet. Temaet for årets konferanse er Ytringsfrihet. Mer informasjon kommer.