Årets lønnsoppgjør nærmer seg

I disse dager starter forberedelsene til årets lønnsoppgjør. BFs tariffutvalg i de ulike sektorene diskuterer hvilke krav BF bør komme med i årets oppgjør – som for øvrig er et hovedoppgjør, dvs. at ikke bare kan forhandles om lønn, men også om arbeidstid, pensjon, velferdspermisjoner, overtidsbetaling og annet.

Forbundsstyret vedtar BFs krav i sitt møte 5. mars. Disse kravene oversendes vår hovedorganisasjon Unio, som fatter endelig beslutning om hva som skal fremmes i forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonene i bl.a. staten og kommunene. De sentrale forhandlingene i de fleste sektorene der BF har medlemmer finner sted i april. Hvis det ikke blir oppnådd enighet, går forhandlingene til mekling – og så blir det eventuelt streik mot slutten av mai engang.

For mange av våre medlemmer vil det dessuten være aktuelt med lokale forhandlinger, så det er ikke sikkert du får vite hva den nye lønna di blir før langt ut på høsten. Men har du innspill til forbundsstyret om ting du synes bør inngå i BFs krav, kan du ta kontakt med Veronicha Angell Bergli (KS), Hege B. Johnsen (Oslo kommune, Spekter) eller Bente Ørberg (Staten, Virke).

Tariffavtaler, hovedavtaler, lønnsramme, overheng, glidning? Hvis du føler behov for å få litt orden på begrepene, kan du ta en titt på Unios tariffguide.