Åpen tilgang i et lukket land

Myanmar er i ferd med å åpne seg opp, på mange måter. Et lukket land med en trøblete fortid ønsker å endre kurs. Også når det gjelder Open Access, forteller Monica Roos i KnowledgeArc.

Det vakre landet, med verdens hyggeligste mennesker blir det sagt, har gjennomgått mange tøffe år med konflikter og borgerkriger. Myanmar, eller Burma som det fortsatt kalles i noen kretser, sies å være det landet i verden med lengstvarende borgerkrig i historien. Dette er en tvilsom rekord å inneha.

Men broket historie til tross, i dag er Myanmar igjen åpnet for utlendinger og utenlandske investeringer etter at militærjuntaen hermetisk lukket landet på 60 – tallet. Juntaens forsøk på å kontrollere befolkningen i landet førte til langvarig økonomisk kollaps og Myanmar hadde en av de laveste bevilgningene i verden til skole og utdanning. I dag, bare få år etter at landet gjorde sin folkeavstemning mot militærstyret den 8 november 2015, har de sakte men sikkert startet en gjenoppbygging – også av skole og utdanningssektoren. Som vi skal se skjer det også mye ved universitetsbibliotekene i landet, som takket være EIFL på rekordtid har kommet langt blant annet i arbeidet med åpen tilgang.

EIFL

EIFL (Electronic Information For Libraries) er en ideell organisasjon som jobber med bibliotek for å løfte utdanning, læring, forskning og samfunnsutvikling i utviklingsland i Afrika, Asia, Europa og Latin Amerika. Tilgang til digital informasjon har skapt enorme muligheter ikke bare innen utdanning og forskning, men det har også åpnet dørene for nye måter å kommunisere og dele informasjon. På den andre siden skaper digital kunnskap også en kløft mellom de som har tilgang og kunnskap til å bruke den, og de som av forskjellige årsaker ikke har muligheter, økonomi eller kunnskap til å ta teknologien i bruk. Det er overraskende mange i den siste kategorien, og det er denne gruppen EIFL jobber med.

Monica Roos representerer KnowledgeArc i samarbeidet med EIFL. (Foto: UiB)

Hovedsatsningen til EIFL er altså bibliotek generelt. Men i dette prosjektet som handler om fag- og forskningsbibliotek jobber organisasjonen også opp mot andre deler av universitetssektoren for at bibliotekene skal kunne være en naturlig del av universitetenes drift. Bibliotekene skal dessuten bli rustet til å møte den nye verden av digital informasjon som Myanmar så langt ikke har hatt tilgang til. Bibliotekarene i landet har dessuten i stor grad manglet både trykt og digitalt materiale, og de har for lite kunnskap om hvordan moderne fag- og forskningsbibliotek jobber sammen med resten av organisasjonen for å støtte opp om forskning og utdanning.

For å hjelpe landet videre startet altså EIFL i 2015 et open access prosjekt i samarbeid med universitetene i Mandalay, Yangon og Yadanabon.

Åpne arkiv og open access

Universitetet I Mandalay er det eldste universitetet i øvre Myanmar, og har kanskje derfor vært et naturlig sted å starte i arbeidet med revitalisering av bibliotekene. Iryna Kuchma, leder for open access arbeidet i EIFL, leder prosjektet som er ferdig i 2020. Iryna har ledet OA arbeidet i organisasjonen siden 2008 og har i denne perioden etablert over 1000 arkiv, og i overkant av 4000 OA tidsskrift i partnerlandene til organisasjonen.

Målet med prosjektet i Myanmar har vært å gi universitetene i landet mulighet til å klare seg selv, og til i fremtiden å kunne stå på egne ben. Det vil si at de selv skal drive arbeidet videre i fremtiden, det være seg opplæring av andre bibliotekarer og universitetsmiljø, eller å sette opp nye åpne arkiv. Mye av prosjektet har derfor bestått i å gi opplæring til bibliotekarer, vitenskapelige og administrativt ansatte og å være behjelpelig med å bygge opp en infrastruktur med blant annet rådgivere og personer med solid kunnskap på området. Det er også jobbet frem Open Access Policy på rekordtid i de organisasjonene som er med i prosjektet.

I tillegg til opplæringen og organiseringen så har universitetene også fått hjelp til å sette opp den nødvendige infrastrukturen til å kunne egenarkivere sin egen vitenskaplige og faglige produksjon. I dette arbeidet har vi i KnowledgeArc vært så heldige å få samarbeide med EIFL om å sette opp og drifte de åpne arkivene for 5 Universitet i regionen.

Arkivene var etablert i 2016 og har hatt stor betydning for forskning og utvikling, i følge Aung Kyaw-Soe som er EIFL sin lokale konsulent I prosjekttiden. Aung Kyaw-Soe er bibliotekar I øvre Myanmar og har en internasjonal master i bibliotek- og informasjonsvitenskap og mye erfaring i å lede arbeid med informasjonsressurser i bibliotekssektoren. I forbindelse med at vi etablerte arkivene arrangerte vi også en rekke workshops for bibliotekarer og administrativt ansatte ved universitetet i Mandalay og Yangon.

EIFL samarbeider om et Open Access-prosjekt med universitetene i Mandalay, Yadanabon og Yangon, som dette bildet er fra.

Hva hender videre i Myanmar?

Det gode arbeidet som foregår i Myanmar vil fortsette også etter prosjektets slutt. Dette på grunn av at det nå er så mye bra kunnskap å bygge videre på, og prosesser for å videreutvile OA arbeidet er godt i gang.

Da jeg tidligere denne måneden spurte Iryna om hun er fornøyd med resultatet så langt i prosjektet svarte hun følgende:

– Yes, I am very happy that we have a group of librarians in different universities knowledgeable about open access and providing support to researchers and other librarians who are still learning. A newly launched Myanmar Academic Libraries Consortium also focuses on capacity building activities for librarians, faculty and students. And there is a lot of interest from the Ministry of Education, Department of Higher Education, Rector’s Committee and National Education Policy Commission in broadening and strengthening open access activities in the country.

En lignenede respons fikk jeg fra Aung Kyaw-Soe da jeg spurte han om hva han synes om EIFL sitt prosjekt og arkivet som vi har satt opp. Han sier at resultatet av prosjekter er at forskere i Myanmar nå får nye muligheter til å skape internasjonale kontakter, og at mange internasjonale forskere allerede har tatt kontakt for å få tak i forskning fra landet.

– In general, the OA would promote academic publication, research practice and integrity of Myanmar scholars’ works, sier Aung.

Noen lenker:


[Artikkelen har stått i Bibliotekaren nr 2-2019]