Tariff 2020: Aksepterer meklingsresultatet i Oslo

Men forbundet retter samtidig kritikk mot Oslo kommune.

I midten av oktober kom BFs hovedorganisasjon Unio og Oslo kommune til enighet i årets lønnsoppgjør etter mekling. Under forhandlingene fikk Oslo kommune gjennom endringer i arbeidstidsbestemmelsen som er stikk i strid med arbeidstakernes interesser.

BF-leder Veronicha Angell Bergli varslet derfor at forbundet ville vurdere sine muligheter fram til svarfristen 10. desember.

Les også: Strid om arbeidstid i Oslo: – Vanskelig for oss å akseptere meklingsresultatet

– Oslo kommune fratar oss ikke bare avtaleretten på arbeidstid, de har også sett bort fra at vi har en eksisterende avtale, sa Angell Bergli da meklingen var over.

Retter kritikk mot kommunen
Bibliotekarforbundet har nå akseptert meklingsresultatet. Samtidig retter forbundet kraftig kritikk mot Oslo kommune i en protokolltilførsel i sitt akseptbrev:

«Bibliotekarforbundet finner det sterkt kritikkverdig at Oslo kommune har fremmet krav i overenskomsten § 8.1.1 samtidig som de er i en pågående tvist med forbundet om bestemmelsen.»

Les også: Hovedpunkter fra Oslooppgjøret

Også BFs hovedorganisasjon Unio påpekte dette i en protokolltilførsel i meklingsprotokollen. Her beklager Unio at Oslo kommune har fremmet et slikt krav «samtidig som de er i en pågående tvist med Bibliotekarforbundet».

Bibliotekarforbundet kommer nå til å følge opp uenigheten rundt arbeidstid på Deichman videre.