Advokathjelp i privatsaker

Medlemmer i Bibliotekarforbundet har rett til én times gratis «juridisk førstehjelp» hos firmaet Advokat Bratteng – i tillegg en rekke andre gunstige betingelser.

Som en del av avtalen får du en times gratis juridisk førstehjelp, som innebærer råd og veiledning i private saker. I tillegg får du en gunstig pris hvis du trenger videre oppfølging i saken.

Advokat Bratteng ble etablert av Ken Roger Bratteng i 2015. Han har tidligere jobbet som advokat i fagforening i flere år.

Advokatene er lett tilgjengelige til enhver tid og terskelen for å ta kontakt skal være lav: Råd og veiledning kan bli gitt både over telefon, e-post, chat, videomøte eller ved fysisk møte på advokatkontoret.

Typiske rettsområder medlemmer tar kontakt om er bolig, bil, forsikring, personskade, familie og arv. På flere av disse områdene vil det også være mulig å få dekket advokatomkostninger på medlemmenes egne forsikringer, og Bratteng hjelper til med å søke om dette, når det er mulig.

Dersom saken gjelder arbeidsforholdet, skal medlemmet ta kontakt med forbundet for å få råd og veiledning.

Les mer og ta kontakt med Advokat Bratteng!

Fakta om avtalen

  • Medlemmer kan benytte seg av juridisk førstehjelp i et ubegrenset antall private saker i løpet av året. 
  • Gjelder saken arbeidsforholdet ditt, skal du henvende deg direkte til forbundet for rådgivning i første omgang.  
  • Ved behov for advokathjelp utover juridisk førstehjelp, tilbys medlemmer av Bibliotekarforbundet rabattert timesats tilsvarende den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats – for tiden 1.401 kroner inkludert moms 
  • Fastpris på 1990 kroner for dokumenter som testament, samboerkontrakt, fremtidsfullmakt eller lignende, og 1000 kroner for hvert tilleggsdokument.