Artikler

Den endelige Plan S er lansert

Den endelige versjonen av Plan S - en internasjonal avtale om åpen tilgang til vitenskapelige tidsskrifter - ble presentert i London på onsdag. Innføringen er utsatt med ett år. For å gi forskere og utgivere mer tid til å tilpasse seg endringene , er innføringen av kravene utsatt til Forskningsrådets utlysninger fra 2021. Kritikerne har fått et visst gjennomslag.

Plan S sett fra høgskolebiblioteket

- Det måtte vel gjøres sånn for at noe skulle kunne skje, sier Else Norheim. Hun har som biblioteksjef ved Høgskolen i Østfold lang erfaring med å håndtere forskningsartikler, både å kjøpe inn og gjøre tilgjengelig. Anders Ericson har snakket med henne om hvordan Plan S ser ut fra hennes ståsted.

Heit debatt om Plan S

Plan S er et blodferskt initiativ for Open Access eller fri tilgang til forskingsartikler. S-en må stå for at planen går «på speed», har noen sagt.

Plan S-avtale med storforlag like rundt hjørnet

– UNIT forventer om kort tid å signere avtale med ett av de store forlagene, avslørte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø da hun tirsdag 5. februar måtte svare på spørsmål i Stortinget om Plan S. – Politikken for åpen tilgang til forskning er i ferd med å bære frukter, la hun til.

Utgivelsesplan 2020

Ny bibliotekplan i Oslo lover bra, mener Deichman-sjefen

Biblioteksjef Knut Skansen er fornøyd med den nye "Bibliotekplan for Oslo kommune 2019-2022" som byrådet behandler i dag torsdag 20. desember. - Målene som er satt for perioden er en videreføring av mange av målene fra forrige planperiode, men det legges spesielt vekt på barn og unge og på å nå nye brukere av biblioteket, sier han

Hvordan skolebibliotek kom inn i fylkeskommunens strategiplan

2016: Rykter om at bibliotekarstillinger på videregående skoler var i fare i Rogaland. 2017: Faren over. Ingen BF-medlemmer har blitt overtallige. Hva skedde i det mellomliggende året? Les og lær av Kathrin Luneborg Kvilstad. For her er gode eksempler på hvordan komme i inngrep med planarbeid.

Skal tillitsvalgte involveres i ny vaktplan ved et folkebibliotek?

Du er tillitsvalgt og lurer på noe... Det er nye vaktplaner på gang på jobben. Skal jeg involveres? En kollega blir pålagt overtid. Må hun godta det? En annen jobber deltid. Har han krav på overtidsbetaling? På BFs nettsider finner du svar på disse og andre ofte stilte spørsmål om arbeidstid - og andre tema.

YS-forbundene planlegger politisk streik

Alle forbundene i YS, også Bibliotekarforbundet, har gitt tydelig beskjed om at de ønsker politisk streik på nyåret. Streiken kommer som en reaksjon på regjeringens lovforslag om å åpne for flere midlertidige ansettelser.

Kritisk til planer om ubemannede løsninger

Den nye BF-lederen Margunn Haugland kommenterte i forrige uke planene om "lavere bemanningstetthet" i Oslo. I Tvedestrand planlegger kommunen å holde biblioteket åpent hver mandag uten bibliotekarer på jobb.