Nytt søk

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet under kan du prøve et nytt søk

99 søkeresultater for: Plan s

1

Den endelige Plan S er lansert

– En av de viktigste og mest ambisiøse endringene i forskningssystemet, uttalte president Marc Schilz for Science Europe, en paraplyorganisasjon for europeiske forskningsråd. – Denne endelige versjonen av Plan S vil sette fart i den endelige overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang, og gjøre det mulig for ulike interessenter å starte implementeringen på den mest […]

2

Plan S sett fra høgskolebiblioteket

Biblioteksjef Else Norheim tar imot oss i det romslige høgskolebiblioteket på det rundt femten år unge campuset til Høgskolen i Østfold på Remmen ved Halden. Men helt siden 1995 har hun vært biblioteksjef ved denne institusjonen, som hun i dag regner som «størst av de små». Østfold, Molde og Volda heiv seg ikke på fusjonsbølgen. […]

3

Heit debatt om Plan S

Initiativtakerne mener planen er helt nødvendig, da OA-prosessen har stagnert og forlaga fortsetter med profitt på nivå med den globale våpenhandelen. Mens skeptikerne og motstandere, særlig på forskerhold, mener «speeden» er for høy. Bibliotekaren vil her forsøke å forklare Plan S og vise skillelinjene i den uvanleg høylytte debatten. Hva er Plan S? Plan S […]

4

Plan S-avtale med storforlag like rundt hjørnet

Det var stortingsrepresentant Guri Melby (V) som hadde levert en interpellasjon om bekymringene rundt Plan S, den omdiskuterte planen for å sikre åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Det er Norges forskningsråd som har gått sammen med forskningsrådene i 13 andre land samt Europakommisjonen og Det europeiske forskningsrådet (European Research Council, ERC), Wellcome Trust og Gates Foundation […]

5

Ny plan for skolebibliotekene i Oslo: Kan klarere rammer gi bedre arbeidsbetingelser?

Osloskolens nye skolebibliotekplan vil bedre skolebibliotekarens arbeidsbetingelser. Nylig kom Utdanningsetaten i Oslo med en ny skolebibliotekstandard og en kvalitetsutviklingsplan, som skal definere hvordan Osloskolen skal utvikle bibliotektilbudet sitt de neste årene. De nye planene kommer et halvt år etter opplæringslovutvalgets forslag til ny opplæringslov, der ordet «skolebibliotek» foreslås fjernet, noe Bibliotekarforbundet er kritiske til. I […]

8

Politisk uttalelse: Bibliotekets rolle i krisetider

«Bibliotekarens kompetanse er samfunnskritisk,» heter det i en politiske uttalelse fra Bibliotekarforbundets landsmøte. Dette er en av fire politiske uttalelser som forbundsstyret i Bibliotekarforbundet fremmet i forkant av landsmøtet 2020. Da store deler av samfunnet stengte på grunn av koronapandemien den 12. mars 2020, stengte også samtlige bibliotek. Nedstengingen, og ikke minst spørsmålene rundt hvordan […]

9

– Endelig en strategi for hele feltet

– Det er svært gledelig at den nye bibliotekstrategien ser hele sektoren vår under ett. Men vi savner en strategi for kompetanseutvikling for bibliotekarer, sier forbundsleder Jannicke Røgler. Da kulturminister Trine Skei Grande inviterte til lansering av  den nye nasjonale bibliotekstrategien ved Deichman på Furuset 2. september, hadde hun med seg både nasjonalbibliotekar Aslak Sira […]

10

Om skolebibliotekarenes viktige rolle i skolen – politisk uttalelse fra BF

Bibliotekarforbundet (BF) har en særlig satsing på skolebibliotek i målprogrammet. Vi ser skolebibliotekaren som en uunnværlig ressurs for å sikre skolebibliotektjenester av høy kvalitet. Per i dag er det ikke lovfestet noen kompetansekrav til skolebibliotekarene. Det stilles heller ikke krav til areal, åpningstid og tilgjengelighet eller innhold i tjenestetilbudet som f. eks digitale tilganger. BF […]