75 verdifulle kartonger til Gaza-biblioteket

Søndag ble 1480 nye bøker innen medisin og helsefag levert på døra til Gaza Health Sciences Library. Donasjonen kommer fra Book Aid International og har en verdi på mer enn en million kroner.

Mahmoud Abu Amer (til høyre) er daglig leder for Gaza Health Sciences Library. Her starter de å bære inn de 75 kartongene med nye bøker de mottok i går. (Foto: Privat)

– Bøkene er nye og svært relevante for våre brukere, sier Mahmoud Abu Amer. Han er daglig leder for Gaza Health Sciences Library, et prosjekt som Bibliotekarforbundet har støttet i mange år sammen med NORWAC.

– Da vi fikk listen med boktitler, gikk jeg gjennom den med noen av legene som bruker biblioteket mye. De fant mange viktige titler på lista og ble svært glade for donasjonen, forteller Mahmoud på skype fra Gaza i dag.

Hovedsaklig nettbasert 

Gaza Health Sciences Library ligger sentralt i Al-Shifa Hospital, det største sykehuset i Gaza. Biblioteket er det største helsefagbiblioteket på Gaza-stripen. Den viktigste tjenesten de leverer er nettbasert tilgang på bibliotekets pc-er til et vell av medisinske tidsskriftartikler, bøker og andre ressurser. Dette tilbys gjennom Hinari, som er et samarbeid mellom Verdens helseorganisasjon (WHO) og de store forlagene, levert til redusert pris til fattige land.

Biblioteket har en enkel og effektiv strategi: Kompetent personale tilbyr Hinari-ressursene gjennom stabile internett-linjer på bibliotekets pc-er. Dette ble diskutert på plass for snart ti år siden i et samarbeid mellom Bibliotekarforbundet, NORWAC og HR-avdelingen i det lokale Helsedepartementet i Gaza.  Strategien har vist seg nyttig og bærekraftig.

Også boksamling

Men Gaza Health Sciences Library har også en nyttig boksamling som brukes av mange.

– Vi mottar fra tid til annen bokdonasjoner utenfra. Noen ganger fra ICRC (Den internasjonale Røde Kors-komiteen, red.anm.), som ga oss bøker om akuttmedisin for tre måneder siden. Vi får av og til papirtidsskrifter fra WHO (Verdens helseorganisasjon, red.anm.). I oktober fikk vi noen bøker og tidsskrifter innen ortopedi fra MAP UK (Medical Aid for Palestinians, red.anm.) Og nå er det tredje gangen vi får bøker fra Book Aid International, sier Mahmoud Abu Amer.

Men dette er åpenbart en mer omfattende bokleveranse enn det de er vant med. Book Aid International setter selv verdien av de 1480 bøkene til nærmere 1,1 millioner norske kroner.

Gaza Health Sciences en formiddag i oktober i år: Leger, forskere, medisinstudenter og annet helsepersonell bruker biblioteket svært mye. (Foto: Mahmoud Abu Amer)

Litteraturen eldes fort

Medisin er et fagfelt der mye av litteraturen eldes fort. Derfor er det viktig å vurdere alderen på bøker man tilbys. I den ferske leveransen til biblioteket i Gaza er 58 % av bøkene utgitt de fem siste årene, og hele 95 % er utgitt de siste ti årene.

Selv om Gaza Health Sciences Library har mottatt gaven og er det største medisinske fagbiblioteket på den lille Gaza-stripen, er det flere andre sykehus med små fagbibliotek. De vil derfor kun beholde det som er nødvendig for dem, det de mangler eller som etterspørres spesielt. Resten vil fordeles til fagbibliotek i andre sykehus på stripa.

Diskuterer behov

– Jeg sender lista med boktitler til avdelingslederne her på sykehuset og diskuterer med dem hvilke bøker som vil ha betydning for dem. Så setter ved ned en gruppe sammen med HR-avdelingen i Helsedepartementet og gå gjennom listene med bøker. Deretter fordeler vi bøkene etter behov, forteller Mahmoud Abu Amer.

– Kan du selv velge hvilke bøker som kommer til dere i Gaza?

– Nei, men Book Aid International spør ofte på forhånd hvilke emner vi har spesielt behov for, for eksempel pediatri eller kirurgi. Så sender de ofte en liste over boktitler på forhånd.

– Nå skal bøkene katalogiseres?

– Ja, vi legger de bøkene vi skal beholde i vårt bibliotek inn i LibraryThing, som vi bruker som vår katalog, sier biblioteklederen i Gaza.

BF støtter faglig og økonomisk

Bibliotekarforbundet har støttet Gaza Health Sciences Library i snart ti år. I hovedsak har dette blitt gjort som faglig bistand og gratis arbeidskraft.

Men etter omleggingen av regjeringens bistandsbudsjett for noen år siden, er det ingen statlige bistandskroner til dette bibliotekprosjektet lenger. Så gjerne som vi skulle ønsket at biblioteket greidde seg selv økonomisk, er det dessverre slik at de fremdeles trenger økonomisk bistand utenfra. Gaza har vært innestengt og økonomisk på knærne i svært mange år og det er ikke lett å se lyspunkter for tida. Derfor har BF de siste årene bistått også direkte økonomisk til dette bibliotekprosjektet, gjennom vår profesjonelle bistandspartner NORWAC.

Støtte fra enkeltpersoner er viktig

I tillegg kommer det verdifull økonomisk støtte fra enkeltpersoner. Slik solidaritet blir avgjørende for at våre kollegaer i Gaza Health Sciences Library kan fortsette arbeidet sitt i årene som kommer.

Du kan enkelt bidra med et beløp – lite eller stort – til VIPPS 126863. Eller til kontonummer 1503.61.48346.