Årshjul for distriktslaget

Januar/februar

Sekretariatet sender ut medlemslister til distriktslagsleder.

Planlegging av årsmøtet:

Årsmøtet skal gjennomføres innen15. mars. Husk å sende ut innkalling til medlemmene senest 4 uker før årsmøtet.  

Praktisk informasjon om sted og tid for årsmøtet skal også sendes til sekretariatet, slik at det kan gjøres tilgjengelig på bibforb.no/kurs-og-moter/

I landsmøteår (altså i 2026) må det avholdes delegatvalg til landsmøte. Varadelegater skal også velges. Antall delegater varierer fra distriktslag til distriktslag (se vedtektene §7.2)

Forhandlinger:

Prosessen rundt de sentrale forhandlingene starter: Innspill til BFs krav i sentrale forhandlinger må sendes forbundsstyret.

Februar/mars

Årsmøtet gjennomføres. Husk også å forberede møteledelse.

Frist for gjennomføring av årsmøtet: 15. mars.

Husk på å sende signert referat og budsjett til sekretariatet.

April/mai

Det arrangeres distriktslagssamling i mai, og i landsmøteår koordineres denne sammen med landsstyremøte.

Forhandlinger:

Lønnsoppgjøret nærmer seg, kravene blir vedtatt i forbundsstyret på våren. Sentrale forhandlinger gjennomføres med frist 1. mai. Følg med på www.bibforb.no og unio.no for oversikt over framdrift og resultat. I tilfelle brudd og mekling, bistå tillitsvalgte med eventuell streikeberedskap og streik.

Flere distriktslag har god erfaring med gjennomføring av kick-off-arrangementer i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Dette er først og fremst aktuelt i hovedoppgjørsår, men kan også bli aktuelt i mellomoppgjørsår (som 2023) og er en god anledning til å samle medlemmer/ tillitsvalgte. Distriktslagene er arrangementsansvarlige, men kan gjerne benytte hverandres erfaringer på tvers av fylkesgrenser eller sentralt organisasjonsledd i planlegging og gjennomføring hvis det det er gjennomførbart.

Lokale forhandlinger: Distriktslagene aktiviserer sine forhandlernettverk/ forhandlingsutvalg.

Juni/juli

Sekretariatet har sommerstengt i ferien, men vi har et bakvaktnummer i tilfelle det blir behov for bistand i ferietiden.

August/september

Sekretariatet sender ut medlemslister.

Kick off og forhandlinger

Kick off-arrangementer gjennomføres. Forberedelser til lokale forhandlinger:

Informasjon går ut til medlemmene om bistand og bakvakt. Forhandlerhjelp skaffes til de som har behov for det.

Gjennomføring av lokale forhandlinger.

Husk på at tillitsvalgte som forhandler på annen arbeidsplass enn sin egen får forhandlerhonorar. Disse må melde fra til sekretariatet.

I landsmøteår:

I landsmøteår oppfordres distriktslagene til å avholde medlemsmøte for å ta opp saker som medlemmene mener bør fremmes for landsmøtet. Frist for å fremme saker som ønskes behandlet på landsmøtet må sendes forbundsstyret senest 6 uker før landsmøtet avholdes. Fristen varsles i god tid på bibforb.no og på e-post.

Landsmøtesaker som kunngjøres på bibforb.no diskuteres blant medlemmene.

Husk! Påmelding til landsmøtet for de valgte delegatene. Ved forfall møter varadelegater, sekretariatet må få beskjed, og delegatene trenger kanskje en påminnelse.

November/desember

Nå er det kun noen måneder igjen til neste årsmøte, og planleggingstid for neste år; valgkomiteen settes i arbeid.

Kurs: Ulike temakurs arrangeres, følg med på www.bibforb.no/kurs-og-moter/

Landsstyremøte i år som ikke er landsmøteår

Landsmøte hvert 3. år, oftest i siste del av november.

Årsmøteplanlegging

Temadelen av møtet må planlegges. Det jobbes aktivt med saker som skal behandles på årsmøtet.

Forhandlinger

Eventuelle innspill til forbundsstyres behandling av krav til sentrale forhandlinger diskuteres.

I disse dager går også forbundets lønnsundersøkelse ut. Oppfordre gjerne medlemmer til å svare på den, det er den som gir forbundet den beste lønnsstatistikken å forhandle ut i fra.