Stor opptrapping av streiken neste uke

Fra og med onsdag i neste uke tar Unio kommune omlag 13 370 flere ut i streik i bibliotek, barnehager, skoler, helseinstitusjoner og andre kommunale virksomheter over hele landet. Tre nye kommuner blir berørt.

Streiken i Unio kommune fortsetter inn i neste uke, og fra onsdag 2. juni trappes den opp. Om lag 20 760 av Unio kommunes medlemmer vil da være tatt ut i streik.

Lærere, barnehagelærere, sykepleiere, bibliotekarer og andre kommunalt ansatte fra 16 kommuner og 10 fylkeskommuner tas ut fra Alta i nord til Kristiansand.

Kommunene som allerede er berørt, og som nå melder om opptrapping, er Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund. I tillegg blir Fredrikstad, Porsgrunn og Drammen berørt i det nye uttaket.

Se listen over institusjonene fordelt på kommuner og fylkeskommuner her

– KS ga oss ikke noe annet valg

Nestleder i Norsk sykepleierforbund (NSF), Silje Naustvik, er en del av Unios streikeledelse.

– Vår streik er fortsatt ansvarlig. Vi tar også særskilte hensyn til arbeid som direkte berører pandemien, sier hun.

Naustvik minner om at er mulig for kommunene å søke om dispensasjon. Slike søknader blir fortløpende behandlet.

– Det er beklagelig at vi må bruke streik som virkemiddel, men det er KS som ikke har kommet oss i møte. Lønnstilbudet var for dårlig. KS må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et anstendig tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive. KS ga oss i realiteten ikke noe annet valg, sier hun, og fortsetter:

– Våre medlemmer gjør en uerstattelig innsats for samfunnet. Det er komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. Det er ingen overdrivelse å si at uten vår uunnværlige kompetanse stopper Norge, understreker Naustvik.

Om Unio kommune:

Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Det norske maskinistforbund, Forskerforbundet, Det norske Diakonforbund, Norsk Radiografforbund og Presteforeningen har medlemmer på KS’ tariffområde.

Totalt har Unio 136 979 medlemmer på området per 1. januar 2021. De største gruppene er Utdanningsforbundet (94 591 medlemmer) og Norsk Sykepleierforbund (34 764 medlemmer).

Steffen Handal (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune.