Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Som en følge av den alvorlige og usikre økonomiske situasjonen vi er i, blir forhandlinger om lønninger og arbeidsbetingelser utsatt til august.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har i samråd med partene i frontfaget Fellesforbundet og Norsk Industri, samtlige hovedorganisasjoner og Staten, besluttet å utsette oppstart av årets tariffmeklinger til høsten 2020.

Frontfaget i konkurranseutsatt industri forhandler først om lønn og arbeidsbetingelser  i det norske systemet. Resultatet der skal danne en norm som, over tid, følges av andre grupper. Derfor aksepterer Unio og de andre organisasjonene i arbeidslivet at også de andre lønnsoppgjørene utsettes.

Som følge av denne utsettelsen forlenges hovedtariffavtalene i alle sektorer der BF har medlemmer til 15. september 2020.

Les mer på Unios nettsider.