Bilder fra 25 år med BF

I dag er det nøyaktig 25 år siden Bibliotekarforbundet ble stiftet. Med sterke viljer og økende kompetanse har vi gått fra å være en ideell til å bli en profesjonell organisasjon. Mye kunne fortelles fra denne reisen. Vi har valgt å la et bilde fra hvert av de 25 årene gi små gløtt inn i hendelser som forteller noe om BFs utvikling.

– Felles språk i bibliotekene

Jannicke Røgler ble valgt som BFs femte forbundsleder i november. Etter det har det gått i ett med kurs, fylkeslagsårsmøter, politisk arbeid, kontorrutiner, styremøter og ikke minst hektiske tarifforhandlinger. Etter et halvår i lederstolen for et forbund som fyller 25 år, ba vi Jannicke gi sitt syn på noen aktuelle saker for en BF-leder.

Seier i «reisetidssaken»

Etter fire år, tre rettsrunder og en høring i EFTA-domstolen har man fått en endelig avklaring på reisetidsspørsmålet. Selv om saken gjaldt ansatte i politiet, får den virkning for alle ansatte i staten og kommunal sektor.

Bokbåten redda ett år til i Møre og Romsdal

Mandag 4. juni besluttet fylkesutvalet i Møre og Romsdal å la vedtaket fra kultur- og folkehelseutvalet bli stående. Dermed ble anken forkastet og bokbåten er sikra ett år til i fylket.

BF – 25 år ung

BF 25 ÅR: - En vårsommerdag i 1993 ble Bibliotekarforbundet stiftet. Bak etableringen lå et sterkt ønske om å ha en fagforening som arbeider for bibliotekarenes interesser, uansett hvor medlemmene jobber. Selv om BFs fødselsdag er 12. juni, vil våre 25 første år bli markert til høsten på BFs tillitsvalgtkonferanse i Bergen, sier BF-leder Jannicke Røgler en uke før 25-årsdagen.

Tariff 2018: Enighet i Spekter

Unio fullførte mandag kveld 4. juni fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (områdene 10 og 13). – Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.

– Problemet er ikke eierformen, sier kulturministeren.

Verken BF-leder Jannicke Røgler eller kulturminister Trine Skei Grande lot seg friste til andre eierformer i norske folkebibliotek, da de møtte bibliotekentreprenør Margareta Swanelid under bibliotekdebatten på Lillehammer torsdag.

Kritikk av saksframlegg om Epos-nedlegging i Møre og Romsdal

Mandag 4. juni skal fylkesutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune ta stilling til om bokbåten Epos fortsatt skal gå i fylket. Notat fra verneombud er ett av saksdokumentene. Innholdet blir nå sterkt kritisert fra flere hold.

30 millioner til leselyst i Bokåret 2019

Regjeringen vil bruke 30 millioner kroner til å fremme leselyst i Norge i Bokåret 2019. Nasjonalbiblioteket skal fordele midlene, som skal gå til bibliotek og andre institusjoner som formidler leseglede. Liv Gulbrandsen, nåværende leder for Leser søker bok, er ansatt som prosjektleder for Bokåret 2019.

Generasjon formidling

BF 25 ÅR: Har dagens bibliotekstudenter bruk for Bibliotekarforbundet? Hva mener de om profesjonens rolle, bibliotekarutdanninga de går på og BFs betydning? Vi samlet fem studenter rundt et pizzabord, tok en pause fra BF-jubileets nostalgiske tilbakeblikk og lot dem snakke fritt.

Flere nyheter