Hva bør du tjene i sommerjobben?

[11. juli 14]

Det er store forskjeller på hva ungdom får utbetalt i sommerjobben. Enten du er bibliotekstudent med sommerjobb eller har egne barn med spørsmål om dette: Vi gir deg timelønnssatsene, som viser hva ungdommen kan forvente å få utbetalt.

Les mer

Stadig flere tilbyr ebøker

[30. juni 14]

– Det har vært en voldsom utvikling det siste halvåret. Det kommer nye bibliotek med nesten hver dag, sier BF-leder Monica Deildok i et NTB-intervju som gjengis i en rekke aviser i dag.

Les mer

- Velkommen i Stormen!

[26. juni 14]

- Nå må vi framsnakke det nye og flotte Stormen bibliotek og litteraturhus, og sammen bidra til at det kommer mange, kvalifiserte fagutdanna bibliotekarer som søkere til den spennende stillinga.

Les mer

- Sterk innsats lokalt

[26. juni 14]

- Det har vært en begivenhetsrik vår. Men vi har kommet godt gjennom både et krevende tariffoppgjør og bibliotekpolitiske spørsmål. Ikke minst er det lagt ned en sterk innsats lokalt i BF. Nå har vi alle behov for å lade batteriene til høstens utfordringer, sier BF-leder Monica Deildok.

Les mer

Tariff 2014: YS Stat har svart ja i uravstemningen

[20. juni 14]

Medlemmene av YS Stat sa et klart ja i avstemningen om ny hovedtariffavtale. 72 prosent stemte for forhandlingsresultatet i statlig sektor.

Les mer

Hva gjør du når andre er i streik?

[16. juni 14]

Bibliotekarforbundet har mottatt henvendelser fra BF-tillitsvalgte som lurer på hvordan man skal opptre når andre ved egen arbeidsplass er i streik. Her er informasjon som har gått ut fra YS-K i den sammenhengen.

Les mer

Tariff 2014: Løsning i Virke-HUK

[13. juni 14]

Partene i tariffområdet Virke-HUK kom i dag til enighet i hovedtariffoppgjøret. Det ble oppnådd omlag samme resultat som tilsvarende områder i staten og kommunal sektor (KS).

Les mer

Protesterer mot kutt i skolebibliotekene i Oppegård

[02. juni 14]

I "Forslag til nye driftsrammer for 2015-18" foreslår rådmannen i Oppegård å kutte driftsutgiftene til alle kommunens ni skolebibliotek. BFs tillitsvalgte protesterer.

Les mer

Tariff 2014: Forhandlinger i Virke 12. - 13. juni

[28. mai 14]

De sentrale forhandlingene i stat, kommune (KS), Oslo kommune og Spekter er fullført, men tariffområdet Virke gjenstår. Det er den delen av Virke som forkortes HUK (helse, utdanning, kultur og frivillighet) som gjelder oss. De har i alt sju landsoverenskomster, BF er part i fem av disse.

Les mer

Tariff 2014: Spekter-enighet for helseforetakene

[28. mai 14]

Partene ble 27. mai om kvelden enige om ny A2-overenskomst for ansatte i sykehusene. Alle har fått 10 000 kroner eller mer i generelt tillegg. Minstelønnssatsene er økt, og det er avtalt lokale forhandlinger med frist 25. juni.

Les mer