Bli student-medlem i BF!

Semesteret er i gang. Er du bibliotekstudent? Meld deg inn i Bibliotekarforbundet her!

Varsling er ein verdi, ikkje eit problem

- Eit nasjonalt varslingsombod vil hjelpe både arbeidstakarar og arbeidsgivarar med å førebyggje og handtere krevjande varslingssaker, og det vil spare samfunnet for store kostnader og belastingar. Vi i Unio er derfor svært nøgde med at varslingsutvalet i innstillinga si følgjer opp Unio sin tanke om eit eige nasjonalt varslingsombod. No er det opp til regjeringa og Stortinget å følgje opp for å få dette på plass, skriv Unio-leiar Ragnhild Lied i ein kronikk i VG forrige veke.

Skal Københavns bibliotek være litteraturhus, aktivitetshus eller bare på nett?

En scenarierapport fra Københavns Biblioteker tegner tre svært forskjellige bilder av framtidas bibliotek: Litterateket, Aktivitetet og Online-biblioteket. Arbeidsgruppens leder Anker Brink Lund ser gjerne at de kombineres, men påpeker likevel: - Ikke gjør alt halvt. Gjør heller noe mindre, men gjør det så til gjengjeld helt.

Bente Ørberg ansatt som rådgiver i BF

Forbundsstyret har ansatt Bente Ørberg som ny rådgiver i Bibliotekarforbundets sekretariat. Bente kommer fra stillingen som forhandlingssjef i fagforeninga Junit. Hun begynner i BF 20. august.

Unios verneombudskonferanse – VOK 2018

For sjette år på rad inviterer Unio verneombud og hovedverneombud som er medlemmer av Unios medlemsforbund til to dagers konferanse, med vekt på vernetjenesten og verneombudsrollen.

Unio: Inkludér fleire med nedsett arbeidsevne!

- Den siste tida har ei rekkje aviser slått stort opp at «partene vurderer å vrake IA-avtalen». I gamle dagar hadde dette blitt kalla agurk-nytt, skriv Unio-leiar Ragnhild Lied på organisasjonens nettsider. Ho hevdar at det er feil å gi inntrykk av at partane er klare til å sende IA-avtalen på skraphaugen.

Hva skjer hvis jeg blir syk i forbindelse med ferien?

Hvis du som arbeidstaker blir syk før ferien, kan du kreve ferien utsatt til senere i ferieåret. Ved sykefravær i selve ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall dager utsettes og gis senere i ferieåret. Forutsetningen er at sykefraværet er dokumentert ved legeerklæring.

Kontorleders sommerhilsen

Sekretariatet holder åpent gjennom sommeren, bortsett fra i perioden 23. juli – 5. august. Her finner du mer informasjon om sommeren i BFs sekretariat.

Tariff 2018: Enighet med Virke om hovedavtale for 2018-2021

Hovedavtalen for våre medlemmer i tariffområdet Virke er forhandlet fram for en ny treårsperiode.

Tariff 2018: Hva betyr statsoppgjøret for deg?

Hva innebærer dette oppgjøret for deg som statsansatt? Vi går gjennom resultatet punkt for punkt. Og vi gir eksempler på hva tre bibliotekarer i staten får i lønnsøkning.

Flere nyheter