Landsmøtet endret kriteriene for medlemskap

[17. november 14]

Det ble debatt da saken om kriterier for medlemskap skulle avgjøres på BFs landsmøte 14. november. Etter en lang og god debatt, med tre ulike forslag å ta stilling til, vedtok delegatene forbundsstyrets forslag med overveldende flertall. Kravet om bachelor- eller mastergrad står fast, men minstekravet til bibliotekfaglige studiepoeng er endret fra 120 til 60.

Les mer

Margunn Haugland ny leder i Bibliotekarforbundet

[14. november 14]

Margunn Haugland er valgt som ny forbundsleder i Bibliotekarforbundet. Det ble klart på forbundets landsmøte 14. november.

Les mer

Oslo/Akershus BF deles i to fylkeslag

[17. november 14]

BFs største fylkeslag skal deles i to. De fremmet selv forslag om dette på landsmøtet, som ikke hadde problemer med å gi dem anledning til det. Hensikten med å dele er å øke aktiviteten. Delingen blir gjennomført på årsmøtet i 2015.

Les mer

Oppdateringer fra BFs landsmøteseminar

[11. november 14]

Bibliotekarforbundet innledet årets landsmøte med et seminar om kommunereformen og folkebibliotekene.

Les mer

Bibliotekene tar sikkerheten på alvor

[22. oktober 14]

- Vi kan forsikre om at bibliotek tar sikkerheten på største alvor, skriver lederne i BF og NBF i et felles tilsvar til Stavanger Aftenblads oppslag i forrige uke, om sikkerheten i utlånssystemene for e-bøker. - Med hackerne parkert, er det viktigste ebok-spørsmålet i Norge nå å få sving på både salg og utlån, påpeker de.

Les mer

YS Arbeidslivsbarometer 2014: Ønsker åpenhet om lønn

[29. oktober 14]

Mange oppfatter arbeidslivet som godt, med høy mestring og trygghet. Samtidig opplever stadig flere økt intensitet og tidspress på jobb. Dette er noen av funnene i arbeidslivsbarometeret for 2014.

Les mer

YS’ likestillingspris til georgisk fagbevegelse

[14. oktober 14]

YS' likestillingspris for 2014 tildeles den georgiske fagorganisasjonen GTUC og organisasjonens kvinnekomité.

Les mer

- E-bøker må inn i innkjøpsordningene

[04. november 14]

Bibliotekarforbundets arbeidsgruppe for e-bøker mener det er viktig å sikre den norske befolkningen tilgang til elektronisk litteratur og ber Norsk kulturråd om å gjøre prøveordningen med kulturfondbøker i elektronisk form permanent.

Les mer

Landsmøteseminar: "Robust? - Bibliotek møter kommunereform"

[23. oktober 14]

Bibliotekarforbundet inviterer til landsmøteseminar på Scandic Oslo Airport Hotell på Gardermoen torsdag 13. november 2014 kl 13-17.

Les mer

Statsbudsjettet 2015: Regjeringen øker prosjektmidlene ytterligere

[08. oktober 14]

Kulturdepartementet øker utviklingsmidlene til norske folkebibliotek med 20 millioner i statsbudsjettet for 2015. Forbundsleder Monica Deildok mener opptrappingen av prosjektmidlene i det nye budsjettforslaget er et positivt signal, men hun etterlyser et løft for hele folkebiblioteksektoren.

Les mer