Likelønn? Bibliotekarer har det allerede

I kun 14 av 245 yrker tjener kvinner like godt eller bedre enn menn. Kategorien "bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere" er en av disse. Der tjener menn 98,5 prosent av en kvinnes lønn, i følge Statistisk sentralbyrå.

Kutt i Helsebiblioteket.no gir ulikheter i Helse-Norge

Helsebiblioteket.no er en fellesskapsløsning som sikrer systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. Helt i tråd med stortingsmeldingen "God kvalitet – trygge tjenester". Tjenesten bør styrkes med 10 millioner, krever Bibliotekarforbundet, Norsk bibliotekforening og NBFs spesialgruppe for medisin og helsefag i en felles henvendelse som ble oversendt Stortingets helse- og omsorgskomité i dag.

Få utfordringer for vekterne: Stille kveld på meråpne Majorstua

Beste vestkant i Oslo. Stor bibliotekavdeling. Sein junikveld. Det er kanskje mellom ti og tjue personer her denne kvelden. Vekteren vandrer rundt i lokalet. Noen bruker data, noen leser, noen skriver. Flere er innom kaffeautomaten, som er det eneste tilbudet som koster noe på den meråpne bibliotekavdelinga på Majorstua.

Lite å hente i statsbudsjettet for bibliotekene

- Det er ingen tvil om at norsk litteratur får en positiv profilering under bokmessa i Frankfurt neste år. Norske folkebibliotek er imidlertid for viktige til å bli vedheng til denne satsinga i statsbudsjettet, sier en bekymret BF-leder om statsbudsjettet som regjeringen la fram i går.

Meråpent i Arendal: – Billig i forhold til hva det gir!

- Det er fan-bloody-tastic! Alle lovpriser tilbudet. Og meråpent er billig i forhold til hva det gir, sier en entusiastisk biblioteksjef Ola Eiksund ved Arendal bibliotek. Tillitsvalgt Kirsti Husby stemmer i: - Meråpent gir biblioteket veldig mye goodwill, uten særlig ekstraarbeid for oss!

Unio-innspill til statsbudsjettet: Kompetanse, utdanning og velferd

– Regjeringens politikk svikter. Arbeidsledigheten kan bite seg fast på et relativt høyt nivå på over 100 000 helt ledige i flere år til tross for at vi går inn i en høykonjunktur, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug. Dette går fram av Unios innspill til statsbudsjettet.

Tillitsvalgtkonferansen 2018: Her er programmet!

Gitte Kolstrup kommer med en døgnåpen suksesshistorie ved UB Stavanger. Elisabeth Bergstrøm har erfaringer med helt og ikke så helt åpent bibliotek i Kongsberg. Christian Slaaen ser at bråkete ungdom trenger åpne dører på Holmlia. Og Mona Iren Auganæs har erfaringer med meråpent i et flerbrukshus i Ulstein. Blant mye annet! Les hele programmet for årets tillitsvalgtkonferanse.

– Nei til rasering av skolebibliotekene i Finnmark

– Det er en risiko for at det går ut over viktige tilbud, sier de tillitsvalgte om Finnmark fylkeskommunes planer om kutt på mange millioner i skolebibliotekene. Nå har de sendt et åpent brev til fylkespolitikerne. Brevet ble publisert i Altaposten i dag.

Er fag- og forskningsbibliotekene meråpne?

I hvilken grad har fag- og forskningsbibliotek åpnet sine bibliotek også utenfor de ansattes arbeidstid? Spørsmålet er vanskelig å svare på. Det gis tilgang til tjenestene og lokalene på så mange ulike måter. Men mye tyder i hvert fall på at studenter og ansatte ved universitet og høgskoler møter åpen dør oftere enn tidligere, også uten personale til stede.

Døgnåpent høgskolebibliotek i Førde

Idyllisk plassert ved elva Anga i Førde ligger Campus Førde, ett av fem studiesteder i Høgskulen på Vestlandet. Her tar 700 sjukepleie- og ingeniørstudenter utdanningene sine. For disse, og for de ansatte, er høgskolebiblioteket sentralt plassert like innenfor hovedinngangen.

Flere nyheter