Tariff 2014: Oppstart i lønnsoppgjøret i Oslo kommune

[09. april 14]

- Kommunesektoren har en mindrelønnsutvikling sammenliknet med privat sektor. Det er viktig at Oslo kommune ikke blir hengende etter privat sektor, sa Martin Moen, leder for YS-K Oslo da han overleverte krav til Oslo kommune i årets lønnsoppgjør.

Les mer

Tariff 2014: Enighet i innledende forhandlinger mellom YS og Spekter

[08. april 14]

Det er enighet mellom YS Spekter og Spekter i de innledende forhandlingene. – Vi har fulgt opp resultatet fra frontfaget i industrien, sier leder i YS-Spekter Ingerid Bjercke.

Les mer

Tariff 2014: - Brudd hvis Staten krever nytt lønnssystem

[07. april 14]

På mandag overleverte YS Stat sine krav i lønnsoppgjøret. - Vi vil sloss for å beholde dagens lønnssystem, som er både helhetlig og fleksibelt. Regjeringen har signalisert at den har forståelse for Akademikernes syn om nytt system, basert på lokal lønnsdannelse. Det kommer YS Stat ikke til å finne oss i, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Les mer

Tariff 2014: - Etterslepet må tas inn, krever YS Spekter

[07. april 14]

Mandag formiddag overleverte YS Spekter sine krav i årets hovedoppgjør. Ett av kravene er at etterslepet i forhold til industrien må hentes inn.

Les mer

Borgernes bibliotek

[04. april 14]

Den nye bibliotekmeldingen i Oslo tenker stort og gir et anslag til større biblioteksatsing i Oslo.

Les mer

Tariff 2014: - Lønnsnivået må heves, krever YS Kommune

[03. april 14]

Lønnsnivået må heves betydelig og etterslepet hentes inn, sier Erik Kollerud, leder i YS Kommune (YS K). Lønnsoppgjøret i kommunesektoren startet i dag

Les mer

Tariff 2014: Enighet i frontfaget etter 19 timers mekling på overtid

[02. april 14]

Etter 19 timers mekling på overtid ble partene i frontfagoppgjøret onsdag enige om ny tariffavtale. Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune sier partene har kommet frem til en løsning, der arbeidstakersiden har fått gjennomslag for flere sentrale krav.

Les mer

Tariff 2014: Etter frontfaget kommer offentlig sektor

[02. april 14]

Ved midnatt natt til 2. april gikk meklingsfristen ut for å finne en løsning på årets frontfagoppgjør. Men meglinga fortsatte utover natten og morgenen. Dersom riksmekler Nils Dalseide ikke finner en løsning både Fellesforbundet og Norsk Industri kan anbefale, har Fellesforbundet varslet at vel 9 300 medlemmer blir tatt ut i streik. Men de andre tariffområdene følger like etter, og allerede 3. april overleveres de første kravene i kommuneoppgjøret.

Les mer

Blå bibliotekpolitikk

[25. mars 14]

Statssekretær Knut Olav Åmås foreleste på Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag (HiOA) torsdag 20. mars. Her snakket Åmås om bibliotekenes plass i den borgerlige kulturpolitikken.

Les mer

Tariff 2014: Hva skjer i oppgjøret nå?

[24. mars 14]

Vårens tariffoppgjør har som vanlig begynt med "frontfaget", det vil si de ansatte i konkurranseutsatt industri. Partene i arbeidslivet har en felles forståelse for at de setter et nivå for oppgjøret som helhet. Nå er det brudd i frontfaget, og megling pågår. Offentlig sektor kommer i gang i begynnelsen av april.

Les mer