Bibliotekene tar sikkerheten på alvor

[22. oktober 14]

- Vi kan forsikre om at bibliotek tar sikkerheten på største alvor, skriver lederne i BF og NBF i et felles tilsvar til Stavanger Aftenblads oppslag i forrige uke, om sikkerheten i utlånssystemene for e-bøker. - Med hackerne parkert, er det viktigste ebok-spørsmålet i Norge nå å få sving på både salg og utlån, påpeker de.

Les mer

YS’ likestillingspris til georgisk fagbevegelse

[14. oktober 14]

YS' likestillingspris for 2014 tildeles den georgiske fagorganisasjonen GTUC og organisasjonens kvinnekomité.

Les mer

Statsbudsjettet 2015: Regjeringen øker prosjektmidlene ytterligere

[08. oktober 14]

Kulturdepartementet øker utviklingsmidlene til norske folkebibliotek med 20 millioner i statsbudsjettet for 2015. Forbundsleder Monica Deildok mener opptrappingen av prosjektmidlene i det nye budsjettforslaget er et positivt signal, men hun etterlyser et løft for hele folkebiblioteksektoren.

Les mer

Hva kan BF bidra med ved forslag om budsjettkutt?

[29. september 14]

- Ikke nøl med å ta kontakt med fylkeslagslederen din eller oss i sekretariatet hvis det kommer dårlige nyheter i forbindelse med høstens budsjettrunder, sier forbundsleder Monica Deildok.

Les mer

Etterlenget løft for Deichman?

[29. september 14]

Det foreslåtte Oslobudsjettet legger opp til en reell satsing på bibliotekene i hovedstaden, mener BFs hovedtillitsvalgt i Kulturetaten Hege Bergravf Johnsen.

Les mer

YS: Nei til utvidet bruk av midlertidig ansettelse

[26. september 14]

-YS er sterkt imot midlertidig ansettelse i stillinger der arbeidsbehovet er permanent. Vi kan på ingen måte støtte forslaget til lovendring som Robert Erikson har lagt frem. Det sier lederen i vår hovedorganisasjon YS-Jorunn Berland.

Les mer

Lederskifte på gang i Bibliotekarforbundet

[11. september 14]

Valgkomiteen i Bibliotekarforbundet har meldt at de ikke har hele kabalen klar, men at det er klart hvem de innstiller som forbundsleder på landsmøtet i november. Monica Deildok har meldt fra at hun ikke tar gjenvalg. Nåværende nestleder Margunn Haugland er valgkomiteens kandidat til å overta vervet som forbundsleder.

Les mer

Nye sjefer og flere kollegaer

[10. september 14]

Regjeringen planlegger en storstilt kommunereform. 428 kommuner skal slås sammen til betydelig færre. NIVI Analyse har på oppdrag for NRK Dagsrevyen utredet en reformert kommunestruktur for hele landet, ikke ulik den man kan forvente med de mål regjeringen har satt. Vi har sett på noen konsekvenser for folkebibliotekene av en slik reform.

Les mer

Kickoff før lokale forhandlinger

[20. august 14]

BF er i gang fylkesvise kickoff-arrangement før årets lokale forhandlinger. Her kan du se når og hvor dette skjer i ditt fylke.

Les mer

- Drøftingsmøter bør utsettes mens streiken pågår

[18. august 14]

Bibliotekarforbundet har mange medlemmer i kommuner der lærerorganisasjonene har tatt ut lærere i streik. - BF ber tillitsvalgte fremholde overfor arbeidsgiver at drøftingsmøter i forbindelse med lokale forhandlinger i kapitlene 3, 4 og 5 utsettes til etter at streiken er over, sier forbundsleder Monica Deildok.

Les mer